Anders Hemberg
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

ANDERS HEMBERG

Till nästa doktorand
Foto på Anders Hemberg

Doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

ST-läkare vid Helsingborgs lasarett


Huvudhandledare: Pär Nordin

Bihandledare: Ulf Gunnarsson


Patient- och enhetsfaktorer för att behöva ljumskbråcksoperation och omoperation


Ljumskbråck är en av de vanligaste kirurgiska diagnoserna. I Sverige genomförs ca 16 000 operationer årligen.


Trots att ljumskbråck är ett välkänt tillstånd där det sedan tidigare har bedrivits mycket forskning är det fortsatt oklart om rökning och BMI påverkar risken för att behöva en ljumskbråcksoperation.


Det finns idag kirurgiska enheter med offentligt eller privat huvudmannaskap. Denna skillnad har inte vetenskapligt utvärderats.


Med de världsunika databaser och kvalitetsregister som finns i Sverige vill vi belysa följande områden:


  1. Är tobak en riskfaktor för att behöva genomgå ljumskbråckskirurgi?
  2. Är BMI och midjemått en riskfaktor för att behöva genomgå ljumskbråckskirurgi?
  3. Har enhetens huvudmannaskap någon inverkan på risken för omoperation?


Publikationer:


Tobacco use is not associated with groin hernia repair, a population-based study.

Hemberg A, Holmberg H, Norberg M, Nordin P.

Hernia. 2017 Aug;21(4):517-523.


Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2019

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera