Hanna Hövenmark
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

HANNA HÖVENMARK

Till nästa doktorand
Foto på Hanna Hövenmark

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

AT-läkare vid kirurgkliniken Sunderby sjukhus, Luleå

 

Huvudhandledare: Karin Strigård

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Pia Näsvall

Aktuell studie: CE LOUP

 

Stomiproblem. Diagnostik samt förebyggande och alternativ behandling.

 

Cirka 130 patienter får stomier i Norrbotten årligen på basen av både maligna och benigna bakomliggande tillstånd. Många människor lever således med en stomi och får då också leva med de utmaningar och problem som denna kan medföra. En av de potentiellt besvärande och problematiska komplikationerna från en stomi är ett så kallat stomibråck, vilket innebär att hålet i bukväggen för stomin även blir en bråckport där exempelvis tarm kan protrudera. Att leva med ett stomibråck kan ge ökade besvär för patienten med stomibandagering, läckage och svårigheter med klädsel. Ett stomibråck medför även en ökad risk för inklämning av bråcket och i förlängningen innebär det också ökade vårdkostnader.

 

Hittills har stomibråck rutinmässigt diagnosticerats med hjälp av datortomografi (DT), men flera studier har visat lovande resultat för diagnostik med hjälp av 3-dimensionellt ultraljud. Det bästa är naturligtvis om man kan förebygga uppkomsten av ett stomibråck och en operationsmetod föreslagen för detta är att använda nät som insätts i samband med stomioperationen för att på så sätt vidmakthålla integriteteten hos hålet i bukväggen. Att leva med en stomi innebär också nedsatt livskvalité enligt tidigare forskning och för vissa patientgrupper, till exempel de med terminal cancersjukdom där endast palliativ behandling är aktuell, kan en annan behandling än operation med stomiuppläggning vara att föredra.

 

Målsättningen med avhandlingsprojektet är att belysa följande områden:

 

  1. Hur kan vi bättre diagnostisera och hjälpa patienter med stomiproblem?
  2. Är 3-dimensionellt ultraljud en bra diagnostisk metod av stomirelaterade problem, både i ett nationellt samt ett nordiskt perspektiv?
  3. Hur är effekten av profylaktisk nätbehandling avseende förekomst av stomibråck? Finns det komplikationer till nätbehandlingen på lång och kort sikt?
  4. Är kolonstentning ett bra alternativ till stomiuppläggning hos svårt sjuka patienter med tarmobstruktion? För- och nackdelar med stentning jämfört med operativ åtgärd?

 

 

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2018