Katarina Hellberg
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

KATARINA HELLBERG

Till nästa doktorand
Foto saknas

Specialistläkare i kirurgi vid Gastrocentrum, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Huvudhandledare: Ulf Gunnarsson

 

 

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2019