Linn Westin
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

LINN WESTIN

Till nästa doktorand
Foto på Linn Westin

ST-Läkare och doktorand vid Gastrocentrum Kirurgi/CLINTEC,

Karolinska Universitetssjukhuset


Huvudhandledare: Ursula Dahlstrand

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Gabriel Sandblom

Aktuell studie:


Optimering av den kirurgiska behandlingen av ljumskbråck


Syftet med detta doktorandprojekt är att belysa kvarvarande problem inom ljumskbråckvård samt utvecklingen inom detta område.


Årligen opereras mer än 17 000 ljumskbråck i Sverige. Efter att ha standardiserat användandet av nät vid dessa operationer har recidivfrekvensen minskat drastiskt.  Detta har i sin tur lett till ett skifte i fokus för forskningen kring detta ämne. Det som nu ligger i rampljuset är komplikationer av kirurgi samt livskvalitetsparametrar.


I mitt doktorandarbete kommer jag att studera den postoperativa smärtan som patienter upplever efter olika operativa metoder. Detta är underlag till två delarbeten var det ena har smärta som fokus och det andra ser på dessa två metoder ur ett kostnadsperspektiv. De övriga studierna inom detta doktorandprojekt kommer fokusera på de postoperativa komplikationerna. Detta kommer göras med hjälp av Svenskt Bråckregister. Det gäller en stor patientpopulation och dessa komplikationer står för en stor del av vår vård.


Förhoppningen är att med denna avhandling kunna bidra till förbättrad vård och därmed även livskvalitet för dessa patienter.
Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2019