Annika Winsnes
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

ANNIKA WINSNES

Till nästa doktorand
Foto på Annika Winsnes

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå universitet

ST-läkare vid Danderyds sjukhus


Huvudhandledare: Karin Strigård

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Birgit Stark, Peter Falk

Aktuell studie: Bukväggsdefekters biologi


Bukväggens biologi


Projektet Bukväggens biologi ämnar bereda ytterligare kunskap på området bukväggsbråck. Framför allt ligger fokus på navelbråck, där det första delarbetet jämför suturteknik mot nätteknik och har publicerats i Hernia. I den artikeln kommer vi fram till att navelbråck opererade med nätteknik har större sannolikhet att drabbas av allvarliga komplikationer, jämfört med suturtekniken. Vi visar också att suturteknik inte verkar ha högre förekomst av återfall, jämfört med nätinläggning. Sist men inte minst kunde vi se det intressanta sambandet att en person med bråck på mer än en lokal, exempelvis ett ljumskbråck utöver navelbråcket, löper en större risk att drabbas av bråckåterfall.


Det som gör studien unik är att vi tittat på ett stort antal navelbråck, och endast navelbråck, alltså inte samlat ihop flera bråcktyper som är vanligt i andra artiklar. Trots detta har vi ett av de största materialen på länge.


Dessa resultat stärkte vår önskan om att finna ett bra alternativ till nät vid stomioperationer, framför allt vid stora bråckoperationer och stomibråcksoperationer. Inom områdena bukväggsfunktion och komplikationsfrekvens finns mycket kvar att göra. Samtliga följande projekt inom avhandlingen handlar därför om att undersöka metoden att förstärka bukväggen med kroppens egen hud. Syftet är att i framtiden applicera modellen inom behandlingen av bråck. Projektet sker framför allt på preklinisk nivå med test av material och analyser av hur bukväggen reagerar efter kirurgi. Det finns också indikationer på att metoden eventuellt skulle kunna ha effekt på smärta efter operation. Projekten spänner över flera forskningsfält (så kallad translationell forskning) och är ett samarbete mellan center i både Göteborg, Umeå och Oslo.


Publikationer:


Evaluating full-thickness skin grafts in intraperitoneal onlay mesh position versus onlay position in mice.

Winsnes A, Gunnarsson U, Falk P, Stark B, Moskaug JØ, Strigård K.

J Surg Res. 2018 Oct;230:155-163.


Surgical outcome of mesh and suture in primary umbilical hernia: postoperative complications and recurrence.

Winsnes A, Haapamäki MM, Gunnarsson U, Strigård K.

Hernia. 2016 Aug;20(4):509-16.

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera