Ioannis Gkekas
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

IOANNIS GKEKAS

Till nästa doktorand
Foto på Ioannis Gkekas

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

Specialistläkare vid Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus


Huvudhandledare: Jan Novotny

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Karin Strigård, Richard Palmqvist

Aktuell studie: MSI och cancer


Prognostisk betydelse av mikrosatellit instabilitet (MSI) hos patienter med koloncancer stadium II och prediktiv betydelse vid rektalcancer stadium II och III.


Det finns relativ god konsensus om hur man bör behandla patienter med stadium I och IV, men det finns några väsentliga obesvarade frågor gällande optimal behandling av vissa patienter med koloncancer stadium II och rektalcancer stadium II och III:


- Vilka patienter bör genomgå postoperativ kemoterapi ?

- Finns det prediktiva faktorer som talar för bra effekt av strålbehandling, eller som talar emot strålbehandling?


En av flera prediktiva och prognostiska faktorer som studeras i nuläget är mikrosatellit instabilitet (MSI). Det är väl beskrivet att en del kolorektala tumörer uppkommer på grund av fel i processen som replikerar DNA vid celldelning. Cellen har olika system att identifiera och reparera sådana felreplikeringar. Ett av dessa system kallas mismatch repair system (MMR). Dysfunktion i MMR systemet leder till genetisk instabilitet och mutationer vid DNA-replikering, känd som mikrosatellit instabilitet (MSI).


Målsättningen med avhandlingsprojektet är att belysa följande områden:


  1. Har MSI status prognostiskt värde för patienter med koloncancer stadium II?
  2. Är MSI status associerat till epidemiologiska faktorer som kön, ålder, BMI, eller med patologiska faktorer som histologisk typ, lymfatisk, vaskulär, eller perineural växt?
  3. Finns en association mellan MSI status och förekomst av cancer med annat ursprung före eller efter debut av KRC tumör?
  4. Skiljer sig MSI status mellan patienter med avancerad rektalcancer som får kraftfull respons på radiokemoterapi och de som får låg grad av respons?
  5. Beskriva inverkan av MSI status på utfall vid akut kolorektal cancerkirurgi.


Publikationer:


Association between local immune cell infiltration, mismatch repair status and systemic inflammatory response in colorectal cancer.
Gunnarsson U, Strigård K, Edin S, Gkekas I, Mustonen H, Kaprio T, Böckelman C, Hagström J, Palmqvist R, Haglund C.
J Transl Med. 2020 Apr 21.


[Torsion of wandering spleen - unusual cause to acute abdominal pain in pediatric patients].

Hurtig J, Gkekas I, Näsvall P. Lakartidningen. 2018 Nov.


Microsatellite Instability as a Prognostic Factor in Stage II Colon Cancer Patients, a Meta-Analysis of Published Literature.

Gkekas I, Novotny J, Pecen L, Strigård K, Palmqvist R, Gunnarsson U.

Anticancer Res. 2017 Dec.


Intra-abdominal organ strangulation during intraoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography with rendezvous cannulation: case report.

Gkekas I, Palmgren J, Näsvall P, Dahlberg M.

Endoscopy. 2015;47 Suppl 1 UCTN:E231.


Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera