Hud vid stomibråck
Till föregående studie

HUD VID STOMIBRÅCK (SHIFT)


Kan autolog fullhud användas vid reparation av ärrbråck med mindre komplikationer och recidiv än vid användning av syntetiska nät?


Stomibråck utvecklas i 3-80 % hos patienter med stomi. Vid operation av stomibråck används i dagsläget metoder där ett förstärkningsnät läggs under bukmuskeln runt stomin, eller inne i bukhålan runt stomin. Metoderna ger ofta återfall av stomibråcket, och när nätet läggs inne i bukhålan ökar risken för fistlar mellan tarm och nät. Den mest använda metoden idag är att lägga nätet inne i bukhålan, då denna metod verkar ge färre återfall.


Forskargruppen har utvecklat en metod där patientens egen fullhud används som förstärkning vid operation av stora bukväggsbråk. I denna randomiserade studie tänker vi jämföra syntetiskt förstärkningsmaterial i buken med patientens egen fullhud vid operation av symptomgivande stomibråck. Den primära jämförelsen är kirurgiska komplikationer. Metoden kan innebära att eget material, för vilket främmandekroppsreaktion uteblir, skulle kunna användas vid ett mycket svårbehandlat tillstånd. En del av de nät som används idag är dessutom dyra, och metoden skulle kunna innebära en betydande kostnadsbesparing.


Till nästa studie

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera