Aktuellt
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Language set to English

AKTUELLT

 

Forskargruppsmöten

 

Torsdag 7/3

Måndag 1/4

Onsdag 8/5

Fredag 24/5 vårmöte

 

 

Nyheter

 

 

Forskargruppsledarna och kansliet i Vindeln
Foto på Karin Strigård och Women's Health group of the Norwegian Physiotherapist Association
Foto på Simon Näverlo

29/9 Simon Näverlo, en av gruppens doktorander, har under veckan presenterat två posters vid ESCP i Nice.

15/2 Forskargruppsledarna och kansliet har haft möte i Vindeln. Under de två halvdagarna har huvudsakligen ämnena administration och kommunikation behandlats. Tid fanns även avsatt​ för en trevlig middag.

30/10 Forskargruppsledare Karin Strigård var i Oslo den 12 oktober och talade om rektusdiastaser för Women's Health group of the Norwegian Physiotherapist Association.

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

 

Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.

 

Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.

 

Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.

 

Senaste publikationerna

Long distance to hospital is not a risk factor for non-reversal of a defunctioning stoma.

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U.

Int J Colorectal Dis. 2019 Feb 12. [Epub ahead of print]

 

One-year outcome after repair of giant incisional hernia using synthetic mesh or full-thickness skin graft: a randomised controlled trial.

Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U, Strigård K.

Hernia. 2019 Feb 8. [Epub ahead of print]

 

Parastomal Hernia Repair; Seldom Performed and Seldom Reported: Results From a Nationwide Survey.

Odensten C, Strigård K, Dahlberg M, Gunnarsson U, Näsvall P.

Scand J Surg. 2018 Dec 19.

 

The Short-Form Inguinal Pain Questionnaire (sf-IPQ): An Instrument for Rating Groin Pain After Inguinal Hernia Surgery in Daily Clinical Practice.

Olsson A, Sandblom G, Fränneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U.

World J Surg. 2018 Nov 27 [Epub ahead of print].

 

Abdominell rektusdiastas kan ge funktionella besvär - Indikation för behandling måste förtydligas.

Carlstedt A, Pettersson U, Stark B, Strigård K.

Lakartidningen. 2018 Nov

 

Band adhesions not related to previous abdominal surgery - A retrospective cohort analysis of risk factors.

Skoglar A, Gunnarsson U, Falk P.

Ann Med Surg (Lond). 2018 Nov.

 

Risk Factors for Surgical Complications in Ventral Hernia Repair.

Lindmark M, Strigård K, Löwenmark T, Dahlstrand U, Gunnarsson U.

World J Surg. 2018 Nov.

 

Incisional hernia after surgery for colorectal cancer: a population-based register study.

Söderbäck H, Gunnarsson U, Hellman P, Sandblom G.

Int J Colorectal Dis. 2018 Oct.

 

Evaluating full-thickness skin grafts in intraperitoneal onlay mesh position versus onlay position in mice.

Winsnes A, Gunnarsson U, Falk P, Stark B, Moskaug J, Strigård K.

J Surg Res. 2018 October.

 

Distance to hospital is not a risk factor for emergency colon cancer surgery.

Blind N, Strigård K, Gunnarsson U, Brännström F.

Int J Colorectal Dis. 2018 Sept.

 

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2019