Aktuellt
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Language set to English

AKTUELLTForskargruppsmöten


Tisdag 3/9

Måndag 23/9

Onsdag 16/10

Tisdag 12/11

Fredag 6/12 julmöte


Nyheter


10/6 Handledare Birgit Starks årsrapport för Bröstimplantatregistret 2018 är färdigställd och går att ta del av via denna PDF-länk.


3/6 Följ länken nedan för att ta del av ett klipp som visar forskargruppsledaren Ulf Gunnarsson under ledighet:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/potatisbacken-i-ammarnas-harvades


14/5 Den 11 - 12 april arrangerade kolorektalsektionen vid Norrlands universitetssjukhus konferensen Norrskenskirurgi, Svenska kolorektaldagarna, i samarbete med Umeå universitet, Svensk förening för kolorektalkirurgi och utställare från industrin. Konferensen hölls på P5 Konferens, i kulturhuset Väven i Umeå. 
Mer information på www.svenskakolorektaldagarna.se

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Quality of life after end colostomy without mesh and with prophylactic synthetic mesh in sublay position: one-year results of the STOMAMESH trial.

Näverlo S, Gunnarsson U, Strigård K, Näsvall P.

Int J Colorectal Dis. 2019 Aug. [Epub ahead of print]


Long distance to hospital is not a risk factor for non-reversal of a defunctioning stoma.

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U.

Int J Colorectal Dis. 2019 Jun.


Deficient mismatch repair as a prognostic marker in stage II colon cancer patients. 

Gkekas I, Novotny J, Fabian P, Nemecek R, Palmqvist R, Strigård K, Pecen L, Svoboda T, Gurlich R, Gunnarsson U.

Eur J Surg Oncol. 2019 May 28. [Epub ahead of print]

 

One-year outcome after repair of giant incisional hernia using synthetic mesh or full-thickness skin graft: a randomised controlled trial.

Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U, Strigård K.

Hernia. 2019 Apr.


Use of Prophylactic Mesh When Creating a Colostomy Does Not Prevent Parastomal Hernia: A Randomized Controlled Trial-STOMAMESH.

Odensten C, Strigård K, Rutegård J, Dahlberg M, Ståhle U, Gunnarsson U, Näsvall P.

Ann Surg. 2019 Mar.


Patient Reported Injuries After Ventral Hernia Repair.

Lindmark M, Strigård K, Nordin P, Gunnarsson U.

Scand J Surg. 2019 Mar.


The Short-Form Inguinal Pain Questionnaire (sf-IPQ): An Instrument for Rating Groin Pain After Inguinal Hernia Surgery in Daily Clinical Practice.

Olsson A, Sandblom G, Fränneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U.

World J Surg. 2019 Mar.Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2019