Samarbetspartners
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Language set to English

SAMARBETSPARTNERS

 

 

Fibrinolyslab Göteborg

Foto på Marie-Lois Ivarsson

Marie-Lois Ivarsson

Adj. professor vid avd. för kirurgi, Inst. för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Läkare, inspektör IVO, sydväst, Göteborg

Publikationer

 

Foto på Peter Falk

Peter Falk

Forskare, Med Dr

Avd. för kirurgi, Inst. för kliniska vetenskaper

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sahlgrenska sjukhuset/Östra

Publikationer

Glesbygdsmedicinskt centrum Storuman

Foto på Anette Edin-Liljegren

Anette Edin-Liljegren

Med Dr

Adjungerad lektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Projektkoordinator/forskningssamordnare, Glesbygdsmedicinskt centrum, VLL

 

Foto på Peter Berggren

Peter Berggren

Verksamhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum, VLL

 

Karolinska Institutet

Foto på Lennart Blomqvist

Lennart Blomqvist

FoU chef överläkare, Bild och Funktion, Karolinska Universitetssjukhuset

Professor forskargruppsledare radiologi, Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet

Luleå tekniska universitet

Foto på Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson

Professor i Redovisning & styrning, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet

Professor i redovisning & finansiell bedömning, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Högskolan i Halmstad.

 

Foto på Johan Carlson

Johan Carlson

Professor i Signalbehandling, Institutionen för System- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet

 

Foto på Torbjörn Löfqvist

Torbjörn Löfqvist

Universitetslektor vid Luleå tekniska universitet

Institutionen för System- och rymdteknik

Norden

Foto saknas

Arthur Revhaug

Professor

Universitetssykehuset Nord-Norge

Tromsø

Publikationer

 

Foto på Caj Haglund

Caj Haglund

Professor

Helsingfors universitet, Finland

Publikationer

 

Foto på Jaana Hagström

Jaana Hagström

Leg tandläkare, Patolog

Docent

Helsingfors universitet, Finland

Publikationer

Umeå universitet

Foto på Apostolos Theos

Apostolos Theos

Universitetsadjunkt

Verksam vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering​

 

Foto på Christer Malm

Christer Malm

Professor

Verksam vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering​

Foto saknas

Katarina Tunón

Lektor och överläkare, gynekologi obstetrik

Umeå universitet

Publikationer

Foto på Michael Dahlberg

Michael Dahlberg

Länschef Allmänkirurgi/urologi Region Norrbotten

Med Dr/Överläkare

Foto på Pär Nordin

Pär Nordin

Docent och lektor vid Umeå universitet

 

Foto på Richard Palmqvist

Richard Palmqvist

Professor/överläkare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Publikationer

Uppsala universitet

Foto på Magnus Sundbom

Magnus Sundbom

Adj. professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Gastrointestinalkirurgi

Sektionschef för Esofagus och ventrikelkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Publikationer

 

Foto på Thyra Löwenmark

Thyra Löwenmark

Forskningsassistent, Med Stud

 

 

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2018