Aapo Inkiläinen

AAPO INKILÄINEN

Till nästa doktorand
Foto på Aapo Inkiläinen

Doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

ST-läkare vid Norrlands Universitetssjukhus


Huvudhandledare: Karin Strigård

Bihandledare: Börje Ljungberg, Lennart Blomqvist 

Aktuell studie:  Bulging efter nefrektomi


Bukväggens funktion efter nefrektomi i flanksnitt


Primär behandling av icke metastaserad njurcancer är i princip kirurgisk. Nefronsparande kirurgi, där njurparenkym sparas, används vid T1a tumörer samt vid komorbida tillstånd där man har nytta av att spara njurfunktion. Den vanligaste operationstekniken för nefronsparande kirurgi är via ett öppet flanksnitt.


Fördelar med öppen teknik är nära åtkomst till njuren och att bukhålan undviks. Nackdelarna med tekniken är framför allt relaterade till operationsområdet postoperativt – i form av ärrbråck eller nervskada med postoperativ bukväggspares. De problemområden vi önskar beröra är följande:


  • Förekomsten av ärrbråck efter flanksnitt är okänd
  • Nervskada med muskelpares, s k bulging, är enligt tidigare studier vanligt, men studierna är få till antalet och prevalenssiffrorna är spridda (19-57 %)
  • Det finns lite kunskap om hur en muskelpares efter flanksnitt påverkar patienten


Vi har planerat bemöta problemen enligt följande:


  1. Retrospektiv studie på patienter opererade med nefronsparande kirurgi i flanksnitt för att kartlägga prevalensen av ärrbråck och bulging
  2. Utveckling av ett bulgescore – en radiologisk metod att kunna mäta graden av bukväggsutbuktning efter bukväggspares
  3. Studera patienternas subjektiva besvär efter operationen, i form av en enkätstudie
  4. Studera patenternas objektiva besvär efter operationen – mäta bukmuskelstyrka hos patienter med bukväggspares och de utan


Publikationer:


Patient-reported outcome measures of abdominal wall morbidity after flank incision for open partial nephrectomy.
Inkiläinen A, Blomqvist L, Ljungberg B, Strigård K.
BJU Int. 2021 Apr 7. Online ahead of print.


Occurrence of abdominal bulging and hernia after open partial nephrectomy: a retrospective cohort study.

Inkiläinen A, Styrke J, Ljungberg B, Strigård K. Scand J Urol. 2018 Feb.