PACOS
Till föregående studie

PACOS


Har fysisk träning någon effekt på histologiska fynd och kliniska resultat vid kirurgisk behandling av koloncancer?


Kolorektal cancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor och män i Sverige, med 4000 nya cancrar per år. Medelåldern är 71 år och den fysiska konditionen är varierande vid diagnostillfället. Ungefär 25% av patienterna får postoperativa komplikationer, varav den vanligaste är lungkomplikationer.


Studier har visat att prehabilitering har en effekt på återhämtningen efter kirurgi. I denna kohortstudie insamlas information före och efter operation med hjälp av fysiska test, blodprover och frågeformulär. Tumörerna analyseras för immunologisk respons, celluttryck samt biomarkörer histologiskt. Målet är att se om fysisk aktivitet före kirurgisk intervention har en effekt på komplikationer samt histologiska förändringar i celluttryck och tumörens mikromiljö.

Till nästa studie