Forskargruppsledare

FORSKARGRUPPSLEDARE


Karin Strigård

Foto på Karin Strigård

“Min roll är att guida studenterna för att hjälpa dem finna sin väg till att bli kliniskt kompetenta läkare, med den teoretiska kunskapen och ett beaktande av etik och genus närvarande."


Karin påbörjade sin medicinska utbildning hösten 1979. 1993 blev hon specialist inom kirurgi. Karin var en av två ansvariga kirurger vid introduktionen av laparoskopisk kolorektalkirurgi i Stockholm 1997. Hon valde att inrikta sig på kolorektal kirurgi samt avancerad bukväggskirurgi. 2002 blev hon ackrediterad som kolorektal kirurg.


Under åren har Karin bland annat utvecklat en ny, vetenskapligt godkänd, metod för endostomalt 3D ultraljud som nu används kliniskt. Hon initierade under 2001 ett samarbetsprogram för behandling av komplicerade ventrala bråck tillsammans med avdelningen Rekonstruktiv plastikkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta har lett till utvecklingen av nya förfaranden vid rekonstruering av avancerade bukväggsdefekter.


Sedan 2011 är Karin verksam vid Norrlands Universitetssjukhus, för närvarande som överläkare vid Kirurgcentrum och professor i kirurgi på enheten för kirurgi. Särskilda kompetensområden innefattar kolorektal kirurgi, endoanalt, endorektalt och endostomalt 3D ultraljud samt bukväggskirurgi och rekonstruktion av avancerade bukväggsdefekter.


Huvudhandledare för: Aapo Inkiläinen, Annie Silfvenius, David Renman, David Thalén, Gunnar Nordqvist, Jeff Wennerlund, Johan Nyman, Karin Adamo, Louise Almkvist, Mats Hjortborg, Niillas Blind