Linn Westin
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

LINN WESTIN

Till nästa doktorand
Foto på Linn Westin

ST-Läkare och doktorand vid Gastrocentrum Kirurgi/CLINTEC,

Karolinska Universitetssjukhuset


Huvudhandledare: Ursula Dahlstrand

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Gabriel Sandblom


Optimering av den kirurgiska behandlingen av ljumskbråck


Syftet med detta doktorandprojekt är att belysa kvarvarande problem inom ljumskbråckvård samt utvecklingen inom detta område.


Årligen opereras mer än 17 000 ljumskbråck i Sverige. Efter att ha standardiserat användandet av nät vid dessa operationer har recidivfrekvensen minskat drastiskt.  Detta har i sin tur lett till ett skifte i fokus för forskningen kring detta ämne. Det som nu ligger i rampljuset är komplikationer av kirurgi samt livskvalitetsparametrar.


I mitt doktorandarbete kommer jag att studera den postoperativa smärtan som patienter upplever efter olika operativa metoder. Detta är underlag till två delarbeten var det ena har smärta som fokus och det andra ser på dessa två metoder ur ett kostnadsperspektiv. De övriga studierna inom detta doktorandprojekt kommer fokusera på de postoperativa komplikationerna. Detta kommer göras med hjälp av Svenskt Bråckregister. Det gäller en stor patientpopulation och dessa komplikationer står för en stor del av vår vård.


Förhoppningen är att med denna avhandling kunna bidra till förbättrad vård och därmed även livskvalitet för dessa patienter.


Publikationer:


Less Pain 1 Year After Total Extra-peritoneal Repair Compared With Lichtenstein Using Local Anesthesia: Data From a Randomized Controlled Clinical Trial.

Westin L, Wollert S, Ljungdahl M, Sandblom G, Gunnarsson U, Dahlstrand U.

Ann Surg. 2016 Feb.
Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera