Bulging efter nefrektomi
Till föregående studie

BULGING EFTER NEFREKTOMI


Förebyggande av ärrbråck


Studien avser att förebygga de mycket svårbehandlade ärrbråcken som ibland uppstår i flanken efter partiell eller total nefrektomi (avlägsnande av njure via titthålskirurgi). Denna typ av ärrbråck försämrar stabiliteten i patientens bål, kan ge svår smärta och försvårar ett normalt arbetsliv och socialt liv.


Förekomsten av dessa bråck är inte känd. Såsom vid andra bråck kan dock misstänkas att riskfaktorer såsom rökning, diabetes, övervikt, nedsatt immunförsvar, dåligt nutritivt tillstånd och akut operation ökar risken för bråck. Om ett bråck uppstår efter dessa njuroperationer uppkommer stora svårigheter till rekonstruktion. Det vanligaste är att göra ett stort bukingrepp och försöka att lägga ett nät i bukhålan (IPOM) med god täckning över bråcket. Recidivrisken efter detta är hög och andra goda metoder finns inte.


Syftet med studien är att se om biologiskt material som läggs in i operationsområdet vid den primära operationen, hos riskpatienter, kan förebygga ärrbråck utan att tillföra riskmoment för patienten.


Till nästa studie

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera