GUMP
Till föregående studie

GUMP


Fysiologiska och biologiska effekter av bariatrisk kirurgi


Sjuklig övervikt och följdsjukdomar kan behandlas framgångsrikt i många fall med bariatrisk kirurgi (överviktskirurgi). Effekterna på övervikt och följdsjukdomar är väldokumenterade, men komplikationer förekommer i ca 7 % av fallen och även andra förändringar i kroppen kan ha betydelse.


Studiens övergripande mål är att skapa en kunskapsbas för riktade profylaktiska åtgärder mot kirurgiska komplikationer efter bariatrisk kirurgi, samt att kartlägga vävnadsbiologiska och fysiologiska effekter på bukväggsfunktion och benmuskelstyrka. Det man kommer att titta på är hur PPI (läkemedelsgrupp som minskar produktionen av magsyra) och andra läkemedel kan förebygga komplikationer, hur socioekonomisk status påverkar utfall och tidiga och sena komplikationer efter bariatrisk kirurgi, hur den ändrade ämnesomsättningen och viktnedgången påverkar muskelstyrka i ben och bukmuskulatur, analkanalens muskler, och hur olika faktorer kan påverka komplikationsfrekvensen.


Till nästa studie