Perianala abscesser
Till föregående studie

PERIANALA ABSCESSER


Minskar ultraljudsledd vägledning vid dränering av abscesser risken för inkontinens och fistlar?


Dränering av bölder i analkanalen (perianala abscesser) är sedan lång tid en väletablerad behandling. Traditionellt har det gjorts i narkos, varvid man lokaliserat svullnaden och tömt den genom att skära upp den med en kniv. En stor andel av dem som genomgått behandlingen utvecklar dock efteråt kroniska fistlar från analkanalen till huden, vilket kan ge långvariga besvär med varig sekretion. I många fall skadas också slutmuskeln (sfinktern), vilket kan ge inkontinens.


Genom ultraljudsvägledning kan abscessen öppnas under mer kontrollerade former. Detta är en relativt ny teknik som ännu inte utprovats i större studier. Målsättningen med ultraljudsledd dränering är precis som vid traditionell behandling att dränera abscessen så att infektionen kan läkas ut. Skillnaden är att dräneringen kan göras samtidigt som man har full överblick över var abscessen är lokaliserad och hur den är lokaliserad i förhållande till slutmuskeln. Förutom att minska risken för fistlar skulle ultraljudsledd dränering också kunna minska risken för skador på slutmuskeln och därmed risken för inkontinens. Med denna studie avser vi undersöka detta.


Till nästa studie