Fekal inkontinens
Till föregående studie

FEKAL INKONTINENS


Ett dolt tillstånd att behandla


Skador på slutmuskeln ger risk för avföringsinkontinens och därmed betydande effekter på framtida yrke, familj och fritidsliv. Viktiga anledningar till skadan är en dåligt reparerad muskel i samband med förlossning, en icke upptäckt förlossningsskada eller operation vid analkanalen.


3D-ultraljud (UL) är det viktigaste diagnostiska redskapet för att identifiera dessa skador. Operationsmetoden för skador på slutmuskeln har ändrats de senaste åren så att både muskel och mellangård byggs upp. Någon utvärdering av denna moderna operationsmetod har inte undersökts.


Denna studie avser att


a) kartlägga omfattningen av fekal inkontinens efter förlossning via enkäter till kvinnor med allvarliga förlossningsskador.


b) undersöka vilka funktionella resultat ett modernt sätt att operera vid skador i slutmuskeln leder till.


c) undersöka om tidig träning av slutmuskeln efter operation leder till en bättre funktion.


d) undersöka om aktiv samtalsterapi vid operation för avföringsinkontinens ger ett mer aktivt sexliv.


e) i en retrospektiv epidemiologisk studie undersöka förlossningssättets koppling till fekal inkontinens hos kvinnor i norra regionen som genomgått förlossning under 2013.


f) kartlägga omfattningen av fekal inkontinens hos en kohort av män.


Till nästa studie