MSI och kolorektal cancer
Till föregående studie

MSI OCH KOLOREKTAL CANCER


Kan MSI (microsatellite instability) användas som en positiv prognostisk faktor hos patienter med kolorektalcancer stadium II och som en negativ prediktiv faktor gällande postoperativ cytostatikabehandling? Finns det någon skillnad mellan MSI eller MSS-tumörer (tumörer utan microsatellite instability) stadium III med tanke på resultat av preoperativ strålbehandling? Påverkas MSI av strålbehandling?


Syftet med studien är att utvärdera den prognostiska betydelsen av MSI-H hos patienter med stadium II kolorektal cancer samt att utvärdera respons av preoperativ radio- och kemoterapi beroende på MSI status. Vi vill även undersöka om MSI status: påverkas av faktorer såsom kön och ålder, påverkar tumörens histologi, ger mer lymfatisk och vaskulär invasion, ökar risken för akut operation och påverkar antalet lymfkörtlar som man kan undersöka. Dessa faktorer påverkar i stor utsträckning patientens förväntade överlevnad. Både PCR och immunohistokemi kommer användas för att jämföra vilken metod som är mest effektiv för klinisk användning.


Vi hoppas att studien ska hjälpa oss identifiera subgrupper där adjuvant radio- och kemoretapi inte påverkar överlevnaden och genom detta minskar biverkningar samt behandlingskostnader.


I detta projekt försökte vi undersöka användbarheten av MMR-status, speciellt för CC-patienter i stadium II. Denna undergrupp utgör den mer känsliga kategorin av patienter som lider av osäkerhet i riktlinjer om den mest lämpliga behandlingsstrategin. Vi har lyckats visa att den prognostiska effekten som visats i tidigare studier av effekter från MMR-status förblir stabil och mycket mer uppenbar hos stadium II CC-patienter. Detta förhållande är giltigt och applicerbart i ett internationellt perspektiv eftersom våra resultat avslöjade en anmärkningsvärd överensstämmelse mellan svenska, finska och tjeckiska befolkningar. Detta internationella samarbete kommer att fortsätta på ett starkare och mer effektivt sätt eftersom nya ansträngningar för att klargöra hemligheterna bortom den mångfaldiga heterogeniteten av cancerogena vägar redan är planerade.

Till nästa studie