PROSECO
Till föregående studie

PROSECO


Kan förslutning av fasciadefekten vid laparoskopisk operation för ärrbråck minska risken för recidiv? Kan andra komplikationer vid denna typ av kirurgi minskas genom fascieförslutning?


Enligt litteraturen uppstår ärrbråck i storleksordningen 10 % efter alla laparotomier (kirurgiska buksnitt). Majoriteten av dessa ärrbråck behöver opereras och traditionellt har öppen kirurgi varit standardlösningen på denna problematik. Den laparoskopiska tekniken uppvisar en växande trend inom området och vissa vinster har kunnat påvisas i jämförande studier mellan öppen och laparoskopisk teknik, framförallt minskade sårkomplikationer och minimerande av ytliga infektioner vid laparoskopi.


Projektets övergripande mål är att vetenskapligt utvärdera tekniken och skapa en säker grund för införande och användande av laparoskopisk teknik vid kirurgisk reparation av ventrala bråck. PROSECO är en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie avseende sutur eller icke sutur av bukväggsdefekt vid laparoskopisk reparation av ventrala bråck.


Till nästa studie

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera