Handledare
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Language set to English

Birgit Stark

Foto på Birgit Stark

”Mitt mål är att föra mina pågående doktorandprojekt i mål och fortsätta med vårt goda specialitetsövergripande samarbete.


Birgit Stark, född i Köln 1955. Gift med Andreas Stark, professor i ortopedi vid Danderyds sjukhus, vilket var anledningen till att Birgit flyttade till Sverige 1992.


Birgit erhöll specialistkompetens i kirurgi och plastikkirurgi i Tyskland. Hon disputerade 1999 på Institutionen för Neurovetenskap, Karolinska Institutet, och blev docent i plastikkirurgi 2007. Hon har olika vetenskapliga intressen relaterade till sin kliniska verksamhet.


Sedan år 2005 ansvarar Birgit för vården av patienter med ansiktsförlamningar på Karolinska Universitetssjukhuset. Flera nya behandlingsstrategier är införda och är under vetenskaplig utvärdering. Vidare har Birgit ett specialintresse för kvinnor med bröstcancer och har varit huvudhandledare för ett avhandlingsprojekt med disputation 2010. På uppdrag av plastikkirurgiska yrkesföreningarna har hon grundat ett kvalitetsregister för bröstimplantat vilket nu fått internationellt intresse. För att ta del av Birgits årsrapport 2016 för BRIMP (Bröstimplantatregistret), se denna PDF. För BRIMP årsapport 2018, se denna PDF.


Sedan 2001 samarbetar Birgit med docent Karin Strigård och senare också med professor Ulf Gunnarsson. Deras samarbete i forskargruppen har utmynnat i flera gemensamma projekt som belyser bukväggens funktion i olika sjukdomssammanhang. Birgit har varit huvudhandledare i arbetet där funktionen av bukväggen studerades vid bukväggsdiastas. Projektet försvarades 2012. Ett gemensamt avhandlingsarbete av rekonstruktion vid stora ärrbråck försvarades november 2016. I det sistnämnda arbetet var Birgit bihandledare.


Studier: Abdominell rektusdiastas

Huvudhandledare för: Ebba Swedenhammar

Fredrik Brännström

Foto på Fredrik Brännström

Fredrik är överläkare inom nedre GI, vid kirurgkliniken, Södertälje sjukhus. Hans forskning rör främst kolorektal cancer men även proktologi. Han har ett kunnande inom epidemiologiska metoder och biostatistik vilket innefattar undervisning samt hjälp med komplexa analyser och metodupplägg inom forskargruppen.


För närvarande är Fredrik bihandledare för doktoranden Karin Adamo. Titeln på hennes avhandlingsarbete är ”Perianalabscesser: förekomst och behandlingmetoder”.


Fredrik är också bihandledare till doktoranden Miriam Rutegård vars avhandlingsarbete har titeln ”Värdet av PET/MRT för bedömning av lymfkörtelmetastasering och andra prognostiska faktorer hos patienter med rektalcancer”.


Han bihandleder även doktorand Niillas Blind.


Publikationer


Studier: Perianala abscesser, Akut kirurgi vid koloncancer

Bihandledare för: Karin Adamo, Niillas Blind

Jan Novotny

Foto på Jan Novotny

Docent i Onkologi vid Prags universitet


Överläkare i Onkologi vid Sunderby Sjukhus, Luleå


Författare till ett flertal lärobokskapitel inom onkologi och bedriver forskning och handledning inom gruppen med fokus mot mutationers betydelse vid kolorektal cancer. I sin handledarroll har Jan Novotny särskilt fokus på mikrosatellitinstabilitet (MSI) och dess betydelse för prognos och behandling särskilt vid stadium II tumörer.


Jan har också utvecklat ett fruktsamt samarbete med Tjeckiska cancercentra med Masaryk-centret i Brno i spetsen.​


Studier: MSI och kolorektal cancer

Huvudhandledare för: Ioannis Gkekas

Pia Näsvall

Foto på Pia Näsvall

Pia är överläkare i kirurgi med uppdrag som medicinsk sakkunnig i Landstingsdirektörens stab i Norrbotten. Hon arbetar på Sunderby sjukhus.  Hennes forskning rör parastomala bråck och hon disputerade inom det området i juni 2015.


För närvarande är Pia bihandledare för doktoranden Christoffer Odensten.


STOMAMESH är en randomiserad studie där nät som profylax mot parastomalt bråck utvärderas. Just nu är man inom denna studie på gång att utvärdera ett-årsdata. Tredimensionellt ultraljud som diagnostik av stomala problem har utvecklats och utvärderats inom forskargruppen och en studie är startad för att ytterligare studera metoden.


Publikationer

Studier: CE LOUP

Bihandledare för: Christoffer Odensten

Ulrik Lindforss

Foto på Ulrik Lindforss

Docent och överläkare, Sektionen för Nedre Abdominell Kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset.


Disputerade 2003 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”On the clinical value of genetic analysis in colorectal cancer patients” . Därefter arbetat klinisk och vetenskapligt inom kolorektal cancer och sedermera inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med särskilt ansvar på Karolinska, numera Solna, för den senare verksamheten. En rad vetenskapliga arbeten med inriktning på genetiska analyser och kolorektal cancer, senare även inom immunologi och IBD, har publicerats. Samarbetar med ”Center for Infectious Medicine” (CIM) och ”Center for Molecular Medicine” (CMM).  Handledning av doktorander inom ämnet genetik, morfologi och cancer och  inom denna grupp för närvarande Pontus Gustafsson – doktorand inom ämnet klinisk kirurgisk utveckling med inriktning på metodik och hälsoekonomi. En av de ansvariga för LISTO-studien.


Publikationer

Studier: LISTO

Huvudhandledare för: Pontus Gustafsson

Ursula Dahlstrand

Foto på Ursula Dahlstrand

Överläkare i kirurgi på Lasarettet i Enköping


Undervisningsområde: Bukväggskirurgi, Kolorektal kirurgi.

Forskningsområde: Bukväggsbråck (inguinala, femorala och ventrala)


Publikationer

Studier: Ljumskbråckskirurgi

Huvudhandledare för: Anders Olsson, Linn Westin

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera