Jeff Wennerlund
Till föregående doktorand

JEFF WENNERLUND

Till nästa doktorand
Foto på Jeff Wennerlund

Doktorand vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

Överläkare kirurg-ortopediska kliniken Lycksele


Huvudhandledare: Ulf Gunnarsson

Bihandledare: Karin Strigård, Magnus Sundbom

Aktuell studie: GUMP


Fysiologiska och biologiska effekter av bariatrisk kirurgi


Bakgrund


Då övervikt och relaterade sjukdomar ökar globalt finns det behov av effektiv behandling. Bariatrisk kirurgi (överviktskirurgi) har därför ökat i prevalens och dess effekter är väldokumenterade. Det finns dock andra effekter av bariatrisk kirurgi som kan ha betydelse för omhändertagandet och operationsbeslut. Syrarelaterade komplikationer är kända men det finns ingen konsensus kring profylax med protonpumpshämning och när det kan vara lämpligt. Efter bariatrisk kirurgi sker ofta en snabb viktnedgång med nutritiva förändringar. Effekterna av detta tillstånd på muskelstyrka är knappt beskrivna. Efter viktnedgång förbättras ofta livskvalitén men det är känt att lårmuskelmassa minskar. Vidare är lite känt om vad som händer med bukväggen under viktnegångsfasen och om bukväggsproblem är orsak av övervikt eller det katabola tillståndet under viktnedgångsfasen.


Målsättning


Övergripande målet är att skapa en kunskapsbas för riktade profylaktiska åtgärder mot kirurgiska komplikationer efter bariatrisk kirurgi samt kartlägga vävnadsbiologiska effekter på bukväggs- och benmuskelstyrka.


Metoder


Genom en multiregisterstudie studera vilka subgrupper som har nytta av förebyggande behandling mot magsår, utifrån kön, ålder, BMI, samsjuklighet och socioekonomisk status.


Studera hur den ändrade metabolismen efter bariatrisk kirurgi kan påverka förändrad bukväggs- och benmuskelstyrka genom att mäta MMP/TIMP (metallomatrix proteaser och dess inhibitorer) i plasma och serum samt bål- och lårmuskelstyrka med BioDex. Livskvalitet och bukväggsproblem mäts med anpassad VHPQ (Ventral Hernia Pain Questionnaire) och funktionsstatus mäts med VAS-skala och IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).


Betydelse


Då bariatrisk kirurgi har blivit rutinkiurgi finns flera aspekter att beakta än de primära målen viktnedgång och minskad sjukdomsbörda. Med ett stort antal patienter följer även komplikationer och andra effekter som behöver belysas för att kunna ge ett bättre och mer individanpassat och samhällsekonomiskt omhändertagande.


Publikationer:


Acid-related complications after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: risk factors and impact of proton pump inhibitors.
Wennerlund J, Gunnarsson U, Strigård K, Sundbom M.
Surg Obes Relat Dis. 2020 May. Epub 2020 Jan 20.