Ljumskbråckskirurgi
Till föregående studie

LJUMSKBRÅCKSKIRURGI


Möjliggörandet av en förbättrad utformning av ljumskbråckskirurgi


Syftet med studien är att möjliggöra en förbättrad utformning av ljumskbråckskirurgin. Här kommer det undersökas i vilken grad olika komplikationer i anslutning till ljumskbråcksoperationen påverkar risken för kronisk ljumsksmärta. En förkortad version av Inguinal Pain Questionnaire (IPQ), ett formulär för skattning av smärta i den opererade ljumsken, kommer att utvecklas och valideras. Formuläret innehåller i sin nuvarande form 18 frågor och det vore av värde med ett alternativ med färre frågor för att underlätta användandet av formuläret.


Förekomsten av allvarliga komplikationer vid laparoskopisk ljumskbråckskirurgi kommer också att undersökas. Studien avser även undersöka följsamheten mot ett lokalt vårdprogram samt dess påverkan på kvaliteten i den akuta ljumskbråckskirurgin.


Till nästa studie