Samarbetspartners

SAMARBETSPARTNERS


Glesbygdsmedicinskt centrum Storuman

Foto på Anette Edin-Liljegren

Anette Edin-Liljegren

Med Dr

Adjungerad lektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Projektkoordinator/forskningssamordnare, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten

Publikationer


Foto på Peter Berggren

Peter Berggren

Distriktsläkare, Storumans sjukstuga. Grundare av Glesmedicinsk centrum, GMC. 

Karolinska Institutet

Foto på Lennart Blomqvist

Lennart Blomqvist

FoU chef överläkare, Bild och Funktion, Karolinska Universitetssjukhuset

Professor, forskargruppsledare radiologi, Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet
Publikationer

Luleå tekniska universitet

Foto på Jeaneth Johansson

Jeaneth Johansson

Professor i Redovisning & styrning, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet

Professor i redovisning & finansiell bedömning, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap, Högskolan i Halmstad.


Foto på Johan Carlson

Johan Carlson

Professor i Signalbehandling, Institutionen för System- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet


Foto på Torbjörn Löfqvist

Torbjörn Löfqvist

Universitetslektor vid  Luleå tekniska universitet

Institutionen för System- och rymdteknik

Norden

Caj Haglund

Professor

Helsingfors universitet, Finland

Publikationer


Foto på Jaana Hagström

Jaana Hagström

Professor

Leg tandläkare, Patolog

Helsingfors universitet, Finland

Publikationer

Foto på Caj Haglund

Umeå universitet

Foto på André Nyberg

André Nyberg

Docent i fysioterapi
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Publikationer

Foto på Apostolos Theos

Apostolos Theos

Universitetslektor

Verksam vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering​

Publikationer

Foto på Charlotte Häger

Charlotte Häger

Professor i fysioterapi. Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Klinisk tjänstgöring vid Rörelseorganens Centrum, Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten.
Publikationer

Foto på Lars Enochsson

Lars Enochsson

Professor Emeritus i Kirurgi. Forskning om kirurgisk färdighetsträning och utfall av gallkirurgi och ERCP.

Publikationer


Foto på Richard Palmqvist

Richard Palmqvist

Professor/överläkare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap

Publikationer

Sofia Edin

PhD, Första forskningsingenjör vid

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Publikationer


Foto på Sofia Edin
Foto på Urban Hellman

Urban Hellman

Första forskningsingenjör vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Publikationer


Uppsala universitet

Foto på Anton Tjust

Anton Tjust

Associerad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk neurofysiologi.
ST-läkare, Akademiska sjukhuset.

Publikationer

Foto på Magnus Sundbom

Magnus Sundbom

Adj. professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Gastrointestinalkirurgi

Sektionschef för Esofagus och ventrikelkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Publikationer


Catharina Gustavsson

Docent, senior forskare, Centrum för klinisk forskning Region Dalarna, Uppsala universitet

Publikationer 


Foto på Catharina Gustafsson