Niillas Blind
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående doktorand

NIILLAS BLIND

Till nästa doktorand
Foto på Niillas Blind

Doktorand vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

Enheten för kirurgi, Umeå Universitet

ST-läkare, Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus


Huvudhandledare: Ulf Gunnarson

Bihandledare: Karin Strigård, Fredrik Brännström

Aktuell studie: Distance to hospital is not a risk factor for emergency colon cancer surgery


Colon cancer in Sweden- Is it equal and can the patient affect the outcome of the treatment?


Bakgrund: Coloncancer är den näst vanligaste cancerformen hos kvinnor och män i Sverige. Det är visat att rökning, övervikt och låg fysisk aktivitet ökar risken för att få koloncancer. När man fått diagnosen koloncancer opereras de flesta. En faktor som påverkar överlevnaden och komplikationsfrekvensen är om man opereras akut. En del av denna avhandling kommer belysa om det finns sociala och demografiska skillnader mellan gruppen som opereras akut och dem som opereras elektivt.


Många av dessa patienter är äldre och deras fysiska status kan variera. En operation av koloncancer är en stor belastning på kroppen och upp emot en fjärdedel av patienterna får komplikationer, främst i form av lungkomplikationer. Studier har visat att med hjälp av aktiv träning kan man återhämta sig snabbare efter kirurgi.


Tanken i denna studie är att utreda om komplikationsfrekvensen är lägre hos patienterna med bättre fysiskt status och om man genom aktiv träning med stöd av personlig tränare kan minska andelen komplikationer hos patientgruppen som opereras för koloncancer. I slutändan kanske patienten själv kan påverka utfallet av sin cancersjukdom.


Avhandlingen kommer bestå av fyra arbeten:


  1. Påverkar demografin andelen akuta operationer av koloncancer? Registerstudie.
  2. Finns det socioekonomiska skillnader mellan dem som opereras akut och elektivt? Registerstudie.
  3. Minskar träning andelen postoperativa komplikationer? Kohortstudie
  4. Kan man med ett aktivt träningsprogram påverka det postoperativa förloppet? En randomiserad studie.


Publikationer:


Distance to hospital is not a risk factor for emergency colon cancer surgery.

Blind N, Strigård K, Gunnarsson U, Brännström F.

Int J Colorectal Dis. 2018 May 24.

Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera