Stomier i glesbygd
Till föregående studie

STOMIER I GLESBYGD


Att underlätta och förbättra vården för stomipatienter i glesbygd


Fler än hälften av de 2000 patienter som årligen insjuknar med cancer i ändtarmen får stomi efter att tumören opererats bort. Utöver kirurgi till följd av ändtarmscancer anläggs stomier också efter kirurgi vid tjocktarmscancer, inflammatorisk tarmsjukdom och andra tarmsjukdomar. Sammantaget innebär detta ungefär 2000 nya stomier årligen i Sverige.


Fler än hälften av de som får en stomi eller genomgår nedläggning av stomi drabbas av någon form av komplikation. Vanligast är bråck eller buktningar i anslutning till stomin.


Diagnostiken kring stomirelaterade besvär utgörs utöver manuell undersökning även av datortomografi och ultraljud inuti stomin. Diagnostiken av bråck i anslutning till stomin har debatterats flitigt det senaste decenniet och diagnostiken får benämnas som svår. Då specialistkompetens kring stomirelaterade problem i stor utsträckning är lokaliserad till universitetssjukhus eller länssjukhus finns det anledning att tro att mörkertalet av människor i glesbygd som lever med sina besvär i det tysta är betydande.


Det långsiktiga målet med projektet är att underlätta och förbättra vården för patienter med stomier i glesbygd. Detta ska ske genom att dels utarbeta en metod för att undersöka stomier via distansteknik så att patienter slipper åka långa sträckor, och dels genom att förändra vårdkedjan för den postoperativa vården efter stomioperation.


Till nästa studie

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera