Abdominell rektusdiastas
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

ABDOMINELL REKTUSDIASTAS


En prospektiv randomiserad jämförelse av tekniker för bukväggsrekonstruktion


I en trearmad studie jämförs prospektivt randomiserat resultat av två olika tekniker för bukväggsrekonstruktion, nät och tvåradssutur med en icke operativ träningsmetod. Operationstekniken skiljer sig mellan kirurgspecialiteterna. Inom kirurgisk specialitet anses att en rektusdiastas större än 3 cm skall rekonstrueras och förstärkas med nät. Inom rekonstruktiv plastikkirurgi anses att en rekonstruktion med permanent sutur i två rader ger gott resultat. Evidensbaserade data jämförande dessa tekniker finns inte.


Den aktuella studien avser att randomisera patienterna med bukväggsdiastas till något av de ovan beskrivna alternativen. Samtliga patienter kommer att genomgå en preoperativ utredning. En datortomografi av bukväggen preoperativt och en 12 månader efter operation kommer att genomföras. Bukväggens muskelstyrka studeras med Biodexmätning vilket förväntas ge ett objektivt mått på patientens bukmuskelstyrka. En validerad livskvalitetsanalys sker pre- och 12 månader postoperativt.

Till nästa studie
Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera