Postdoktorer

POSTDOKTORER


Här finns information om postdoktorer som fortfarande har anknytning till forskargruppen.

Christoffer Odensten

Foto på Ioannis Gkekas

MD, PhD. Teamansvarig akutkirurgi, överläkare, EBSQ ackrediterad kolorektalkirurg, Sunderby sjukhus, Luleå. Disputerade i december 2023. 


Avhandling: Aspects of parastomal hernia 2023


Länk till publikationer på Diva


Ioannis Gkekas

Foto på Ioannis Gkekas

MD, PhD. Överläkare vid Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Disputerade i juni 2021. 


Avhandling: Mismatch repair deficiency in colorectal cancer: prognosis and prediction for basic treatment strategies 2021


Länk till publikationer på umu.se


Mikael Lindmark

Foto på Mikael Lindmark

MD, PhD.
Överläkare Skelleåfte lasarette. Disputerade i oktober 2022. 


Avhandling:

Minimising risk and optimising technique in laparoscopic ventral hernia repair. (2022)


Länk till publikationer på umu.se

Malin Mörner

Foto på Malin Mörner

M.D., Ph.D.

Sektionschef akutmottagningen, Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Disputerad inom epidemiologi och kolorektal cancer. Uppnått specialistkompetens i akutsjukvård maj/ juni 2018.


Avhandling:

Anaemia, blood loss and colorectal cancer (2015)


Epidemiologisk avhandling. Avhandlingen består av data ur svenska kolorektalcancerregistret som länkats till slutenvårdsregistret, validerade journaldata, lokala transfusionsdatabasen och lokala laboratoriedata (båda Karolinska universitetssjukhuset). Data avidentifierades och analyserades på gruppnivå. Avhandlingen består av fyra delarbeten. I delarbete 1-3 ingår ca 7000 patienter, i delarbete 4 ca 500 patienter.


Länk till publikationer på ResearchGate


Simon Näverlo

Foto på Simon Näverlo

ST-läkare, Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Lycksele lasarett. Disputerade april 2019. 


Avhandling:

Stomas from a rural perspective - An evaluation of characteristics, differences and improvement opportunities (2020)


Länk till publikationer på umu.se


Viktor Holmdahl

Foto på VIktor Holmdahl

Medicine doktor och verksam som universitets-ST inom allmänkirurgi vid Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten. Disputerade i december 2021. 


Avhandling:

Autologous full-thickness skin graft as reinforcement material in the repair of complex hernias (2021)


Länk till publikationer på umu.se