Postdoktorer
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

POSTDOKTORER


Här finns information om postdoktorer som fortfarande har anknytning till forskargruppen.

Katja Schubert Samuelsson

Foto saknas

Specialistläkare, ST-Studierektor

Geriatriska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Avhandling:


Elderly patients undergoing colorectal cancer surgery - can care be further improved? (2017)


Publikationer:


Management of colon cancer in the elderly: a population-based study.

Egenvall M, Schubert Samuelsson K, Klarin I, Lökk J, Sjövall A, Martling A, Gunnarsson U.

Colorectal Dis. 2014 Jun;16(6):433-41.


Inappropriate drug use in elderly patients is associated with prolonged hospital stay and increased postoperative mortality after colorectal cancer surgery: a population-based study.

Samuelsson KS, Egenvall M, Klarin I, Lökk J, Gunnarsson U.

Colorectal Dis. 2016 Feb;18(2):155-62.


Foto på Malin Mörner

Malin Mörner

M.D., Ph.D.

ST- /underläkarchef akutmottagningen, Karolinska Sjukhuset i Huddinge sedan juni 2016. Disputerad inom epidemiologi och kolorektal cancer. Uppnår specialistkompetens i akutsjukvård maj/ juni 2018.


Avhandling:


Anaemia, blood loss and colorectal cancer (2015)


Epidemiologisk avhandling. Avhandlingen består av data ur svenska kolorektalcancerregistret som länkats till slutenvårdsregistret, validerade journaldata, lokala transfusionsdatabasen och lokala laboratoriedata (båda Karolinska universitetssjukhuset). Data avidentifierades och analyserades på gruppnivå. Avhandlingen består av fyra delarbeten. I delarbete 1-3 ingår ca 7000 patienter, i delarbete 4 ca 500 patienter.


Publikationer:


Prediction of outcome after curative surgery for colorectal cancer: preoperative haemoglobin, C-reactive protein and albumin. Egenvall M, Mörner M, Martling A, Gunnarsson U.

Colorectal Dis. 2018 Jan;20(1):26-34.


Preoperative anaemia and perioperative red blood cell transfusion as prognostic factors for recurrence and mortality in colorectal cancer-a Swedish cohort study.

Mörner ME, Edgren G, Martling A, Gunnarsson U, Egenvall M.

Int J Colorectal Dis. 2017 Feb;32(2):223-232.


Volume of blood loss during surgery for colon cancer is a risk determinant for future small bowel obstruction caused by recurrence – a population based epidemiological study.

Mörner, M, Gunnarsson, U, Jestin, P, Egenvall, M.

Langenbecks Archives of Surgery, 400, 2015, 599-607


Multidisciplinary team conferences promote treatment according to guidelines in rectal cancer.

Brännström F, Bjerregaard JK, Winbladh A, Nilbert M, Revhaug A, Wagenius G, Mörner M.

Acta Oncol. 2015 Apr;54(4):447-53


Degree of blood loss during surgery for rectal cancer: surgical complications and survival - a population-based epidemiologic study.

Egenvall, M, MD, PhD; Mörner, M, MD; Påhlman, L, MD, PhD; Gunnarsson U, MD, PhD.

Colorectal Dis, 2014: Sep;16(9):696-702.


Reply to letter: "Analyzing the influence of blood loss on outcomes of cancer surgery".

Mörner ME, Gunnarsson U, Egenvall M.

Ann Surg. 2015 Mar;261(3):e70.


The importance of blood loss during colon cancer surgery for long-term survival.

Mörner ME, Gunnarsson U, Jestin P,  Svanfeldt M.

Ann Surg. 2012 Jun;255(6):1126-8


Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera