Postdoktorer
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

POSTDOKTORER


Här finns information om postdoktorer som fortfarande har anknytning till forskargruppen.

Malin Mörner

Foto på Malin Mörner

M.D., Ph.D.

ST- /underläkarchef akutmottagningen, Karolinska Sjukhuset i Huddinge sedan juni 2016. Disputerad inom epidemiologi och kolorektal cancer. Uppnår specialistkompetens i akutsjukvård maj/ juni 2018.


Avhandling:

Anaemia, blood loss and colorectal cancer (2015)


Epidemiologisk avhandling. Avhandlingen består av data ur svenska kolorektalcancerregistret som länkats till slutenvårdsregistret, validerade journaldata, lokala transfusionsdatabasen och lokala laboratoriedata (båda Karolinska universitetssjukhuset). Data avidentifierades och analyserades på gruppnivå. Avhandlingen består av fyra delarbeten. I delarbete 1-3 ingår ca 7000 patienter, i delarbete 4 ca 500 patienter.


Länk till publikationer på ResearchGate


Katja Schubert Samuelsson

Specialistläkare, ST-Studierektor

Geriatriska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge


Avhandling:

Elderly patients undergoing colorectal cancer surgery - can care be further improved? (2017)


Länk till publikationer på Researchgate


Simon Näverlo

Foto på Simon Näverlo

ST-läkare, Centrum för anestesi, operation och intensivvård, Lycksele lasarett


Avhandling:

Stomas from a rural perspective - An evaluation of characteristics, differences and improvement opportunities (2020)


Länk till publikationer på umu.se


Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera