Postdoktorer

POSTDOKTORER


Här finns information om postdoktorer som fortfarande har anknytning till forskargruppen.

Ioannis Gkekas

Foto på Ioannis Gkekas

Malin Mörner

Foto på Malin Mörner

M.D., Ph.D.

Sektionschef akutmottagningen, Karolinska Sjukhuset i Huddinge. Disputerad inom epidemiologi och kolorektal cancer. Uppnått specialistkompetens i akutsjukvård maj/ juni 2018.


Avhandling:

Anaemia, blood loss and colorectal cancer (2015)


Epidemiologisk avhandling. Avhandlingen består av data ur svenska kolorektalcancerregistret som länkats till slutenvårdsregistret, validerade journaldata, lokala transfusionsdatabasen och lokala laboratoriedata (båda Karolinska universitetssjukhuset). Data avidentifierades och analyserades på gruppnivå. Avhandlingen består av fyra delarbeten. I delarbete 1-3 ingår ca 7000 patienter, i delarbete 4 ca 500 patienter.


Länk till publikationer på ResearchGate