CE LOUP
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Till föregående studie

CE LOUP


Kan 3D-ultraljud i stomin ersätta datortomografi vid diagnostik av bråck vid/i stomin?


Efter att tarmen har lagts fram på bukväggen (stomi) uppkommer i upp till 50 % en försvagning av bukväggen eller stomiöppningen i bukväggen, eller att själva öppningens storlek blir för stor. Detta kan resultera i en buktning av bukväggen, eller att tarm eller annat bukinnehåll trängs fram vid stomin. Förutom kosmetiska besvär kan det leda till inklämning av tarmen med svår smärta, tömningsbesvär i stomin eller läckageproblem. I en del fall behöver ny kirurgi utföras.


Att ställa en korrekt diagnos huruvida det rör sig om ett bråck i stomiöppning, bredvid stomin eller en buktande försvagad bukvägg är svårt kliniskt. Det gängse sättet idag är att göra en datortomografi av bukväggen. Detta medför strålning för patienten som många gånger är röntgenundersökt flera gånger tidigare. Vid vissa centra utförs ultraljud på utsidan av bukväggen. Denna studie undersöker om man med 3D-ultraljud i själva stomin får en säkrare bild av anatomin och på så sätt kan avgöra vilken typ av besvär patienten har för att få rätt behandling.

Till nästa studie
Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera