Aktuellt

AKTUELLT


Ord från David Renman 


Natten kortare
Dagen ljusare och varm
Vårvintern är här


Vårvintern är en perfekt tid för fysisk aktivitet och alla dess positiva effekter. Fysisk aktivitet har positiv effekt på bland annat den mentala hälsan och hjärtkärlsjuklighet. Fysisk aktivitet minskar också risk att insjukna i kolorektalcancer och förbättrar prognosen om man väl drabbats av sjukdomen. Fysisk aktivitet och kolorektalcancer är fundamentet i min avhandling där jag just nu är i submitteringsfas av det tredje delarbetet som förutom fysisk aktivitet och kolorektalcancer berör radiologiska estimeringar av kroppskonstitution.


Mitt fjärde, och sista, delarbete i avhandlingen är en prospektiv studie som berör fysiskt status vid koloncancerdiagnos och dess eventuella association med immuninfiltration i tumörerna. Pandemin och dess svallvågor har, som för många andra, påverkat inklusionen i studien, men nu har inklusionen tagit fart mycket tack vare min doktorandkollega Niillas samt forskargruppsledarna Ulf och Karin som gör ett jättejobb med rekryteringen av nydiagnostiserade koloncancerpatienter i Västerbotten.


Mycket tid och arbete kvar men min doktorandtid är tydligt inne i den andra halvan. Parallellt njuter jag av ljusets och värmens återkomst och de perfekta skidförhållanden som just nu finns i alla fall i norra Sverige.


/David Renman

Kommande forskargruppsmöten

  • Onsdag 29 mars
  • Tisdag 9 maj 
  • Fredag 2 juni - Vårmöte 

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

The impact of a patient's social network on emergency surgery for colon cancer.

Blind N, Gunnarsson U, Strigård K, Brännström F.

European Journal of Surgical Oncology. 2023 Feb

PMID: 36243648. DOI: 10.1016/j.ejso.2022.09.019


Skeletal Muscle-Derived Cell Implantation for the Treatment of Fecal Incontinence: A Randomized, Placebo-Controlled Study

Frudinger A, Gauruder-Burmester A, Graf W, Lehmann J-P, Gunnarsson U, Mihov M, Ihnát P, Kosorok P, Orhalmi J, Slauf P, Emmanuel A, Hristov V, Jungwirthova A, Lehur P-A, Müller A, Amort M, Marksteiner R, Thurner M

Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2023 Feb

PMID: 35961715 DOI: 10.1016/j.cgh.2022.07.039


Do postoperative complications correlate to chronic pain following inguinal hernia repair? A prospective cohort study from the Swedish Hernia Register

Olsson A, Sandblom G, Franneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U

Hernia, 2023 Feb

PMID: 34894341 DOI: 10.1007/s10029-021-02545-y


Use of endoanal ultrasound in detecting obstetric anal sphincter injury immediately after birth 

Huber M, Larsson C, Harrysson M, Strigård K, Lehmann J-P, Nordin P, Tunón K

Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavica, 2023 Jan 22

PMID: 36683208 DOI: 10.1111/aogs.14514


Improved assessment of fecal incontinence in women with previous obstetric injury combining Low Anterior Resection Syndrome and Wexner scores

Almkvist L, Gunnarsson U, Strigård K

International Journal of Gynecoloby and Obstetrics, 2023 Jan 13

PMID: 36637255 DOI: 10.1002/ijgo.14673


No Reduction in Parastomal Hernia Rate 3 Years After Stoma Construction With Prophylactic Mesh: Three-year Follow-up Results From STOMAMESH-A Multicenter Double-blind Randomized Controlled Trial. 

Ringblom C, Odensten C, Strigård K, Gunnarsson U, Näsvall P.

Annals of Surgery. 2023 Jan 1

PMID: 35837972. DOI: 10.1097/SLA.0000000000005537


Major complications and mortality after ventral hernia repair: an eleven-year Swedish nationwide cohort study

Lindmark M, Löwenmark T, Strigård K, Gunnarsson U

BMC Surgery, 2022 Dec 13

PMID: 36514042 PMCID: PMC9749316 DOI: 10.1186/s12893-022-01873-9


Similar collagen distribution in full-thickness skin grafts in intraperitoneal and onlay positions, an experimental mice-study

Winsnes A, Ivarsson M-L, Falk P, Gunnarsson U, Strigård K

Hernia 2022 Dec

PMID: 36048398 DOI: 10.1007/s10029-022-02664-0


Use of faecal immunochemical tests common in patients with suspected colorectal cancer but unrelated to travel distance to secondary care: a population-based study from Swedish primary care

Högberg C, Cronberg O, Thulesius H, Lilja M, Jansson S, Gunnarsson U

Scandinavian Journal of Primary Health Care,2022 Nov 15

PMID: 36380479 DOI: 10.1080/02813432.2022.2144934


The impact of a patient's social network on emergency surgery for colon cancer

Blind N, Gunnarsson U, Strigård K, Brännström F

Clinical Key, 2022 Oct 4

PMID: 36243648 DOI: 10.1016/j.ejso.2022.09.019