Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsmedlem


Den tredje mars förra året var jag och familjen på besök hos släkten i Schweiz och följde med viss oro de sakta stigande smittotalen hemma, en här, några där men ingen samhällsspridning ännu. Föga kunde jag då ana hur de nästkommande 14 månaderna skulle bli.


Veckan där på så jobbade vi som vanligt men sedan kom stormen. Vi stängde ner operation över dagen, skickade hem patienter som satt och väntade på att opereras. Alla ledigheter drogs in, reseförbud i tjänsten och indragen forskningstid. Personal flyttades till covid-vården, jag satt och ringde patienter som stod på väntelista för att försöka lösa deras problem då mottagningspersonalen var nerdragen till ett minimum. Jourbelastningen ökade enormt, periodvis var jag bakjour varannan natt på grund av personalbrist. I stort sett all min forskning har legat nere sedan dess. Under några månader i höstas såg mitt kliniska arbete mer normalt ut men återgick raskt till kristillstånd när andra vågen kom. 


Som senior kirurg har väl mitt bidrag till pandemin varit att hålla ställningarna på min egen klinik, bedriva prio två kirurgi, i stort sett bara cancerkirurgi, med samma kvalitet som vanligt. I stort sett all forskning, utveckling och utbildning har fått stå tillbaka samtidigt som jag känner en oerhörd stolthet över det som sjukvården åstadkommit. Vissa saker som vi gjort och inte gjort behöver vi nog vara självkritiska över och jag tror att mycket av det kommer att kommas ihåg, för när pandemin är över, är det detta vi ska göra i höst och det närmaste året (åren?). Det vill säga, hur hanterar vi den enorma vårdskuld som uppkommit?


Min egen forskning och disputation har fått skjutas upp men jag och min familj är friska, jag är snart fullvaccinerad så det är bara att ta sig upp på banan igen.


Christoffer

 

Vårens forskargruppsmöten


Vårmöte fredag 4 juni 


Kommande disputationer


Fredag 11 juni kl 13:00

Ioannis Gkekas - Mismatch Repair Deficiency in Colorectal Cancer - Prognosis and prediction for basic treatment strategies.


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Risk for developing perianal abscess in type 1 and type 2 diabetes and the impact of poor glycemic control.

Adamo K, Gunnarsson U, Eeg-Olofsson K, Strigård K, Brännström F.Int J Colorectal Dis. 2021 May;36(5):999-1005.


Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a feasibility study.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K.

Tech Coloproctol. 2021 Jan.