Aktuellt

AKTUELLT


Ord från Niillas Blind 


Nytt år och nya möjligheter! För min del var hösten intensiv, en artikel som publicerades och mittseminarium som skulle förberedas. Samtidigt så händer det en massa inom kliniken. Som relativt nybliven specialist så gäller det att hinna operera så mycket som möjligt. Däremellan så ska jourerna in och att hinna med livet utanför med familjen. Julledigheten kom välbehövligt!


Mitt mittseminarium var roligt, blev utmanad och fick en massa bra input som jag tar med till resterande del av min doktorandutbildning. Att få samla ihop och skriva ner det jag kommit fram till nu var viktigt. Förstår verkligen poängen med att ha en halvtidsuppföljning. Det händer en massa inom mitt område som jag var tvungen att läsa in mig på. Att få bli utmanad av personer som blivit handplockade inom mitt forskningsområde ger en nya infallsvinklar och viktiga tips på vägen. Man vill direkt kasta sig vidare i sina projekt med sina nya ögon.


Nu fokuserar jag på mitt projekt PACOS som jag hoppas att kunna klart med inkluderingen under året. Ser ljust ut men går verkligen i vågor. En utmaning att hinna med alla eftersom det är snabba ryck med våra standardiserade vårdförlopp. Att inkludera i en klinisk studie är inte alltid så lätt när det handlar om cancersjukdomar. Det blir en hel del information för patienterna eftersom som allt händer samtidigt. Det gäller att informera när patienten är mottaglig och beskedet har fått sjunka in.


Får ny energi iallafall av både ljuset som börjar komma tillbaka och att ha klarat av en milstolpe i forskarutbildningen. Snön verkar aldrig sluta falla i Umeå. Tur att jag älskar snöskottning av någon outgrundlig anledning!


/Niillas Blind

Norrsken över Umeå

Kommande forskargruppsmöten

  • Måndag 20 februari 
  • Onsdag 29 mars
  • Tisdag 9 maj 
  • Fredag 2 juni - Vårmöte 

Välkommen David Thalén!

David Thalén är Forskargruppen Clisters nyaste doktorand, och antogs vid seminarium den 5 december 2022. David kommer arbeta med en studie om Longitudinella effekter av obestiaskirurgi på bukväggens biologi och biomekanik. 

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Major complications and mortality after ventral hernia repair: an eleven-year Swedish nationwide cohort study

Lindmark M, Löwenmark T, Strigård K, Gunnarsson U

BMC Surgery, 2022 Dec 13

PMID: 36514042 PMCID: PMC9749316 DOI: 10.1186/s12893-022-01873-9


Use of faecal immunochemical tests common in patients with suspected colorectal cancer but unrelated to travel distance to secondary care: a population-based study from Swedish primary care

Högberg C, Cronberg O, Thulesius H, Lilja M, Jansson S, Gunnarsson U

Scandinavian Journal of Primary Health Care,2022 Nov 15

PMID: 36380479 DOI: 10.1080/02813432.2022.2144934


The impact of a patient's social network on emergency surgery for colon cancer

Blind N, Gunnarsson U, Strigård K, Brännström F

Clinical Key, 2022 Oct 4

PMID: 36243648 DOI: 10.1016/j.ejso.2022.09.019


Attitudes to and Experiences of Physical Activity After Colon Cancer Diagnosis Amongst Physically Active Individuals - A Qualitative Study

Renman D, Strigård K, Palmqvist R, Näsvall P, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A.

Cancer Control. 2022 Sep 6

PMID: 36066380 DOI: 10.1177/10732748221119352


Skeletal Muscle-Derived Cell Implantation for the Treatment of Fecal Incontinence: A Randomized, Placebo-Controlled Study

Frudinger A, Gauruder-Burmester A, Graf W, Lehmann J-P, Gunnarsson U, Mihov M, Ihnát P, Kosorok P, Orhalmi J, Slauf P, Emmanuel A, Hristov V, Jungwirthova A, Lehur P-A, Müller A, Amort M, Marksteiner R, Thurner M

Clinical Key, 2022 Aug 10

PMID: 35961517 DOI: 10.1016/j.cgh.2022.07.039