Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsmedlem


Vintern är för mig den vackraste tiden på året. Våra snötäckta träd, älvar och fjäll skapar en sorts kreativ stillhet. För mig blev Forskargruppens Julmöte i Gamla Stan indelningen på denna period i år. Stillhet och kontemplation är också nödvändiga delar i en forskningsprocess av hög kvalitet.


När vi nu går in i en ny dyster period av nedstängning och ett hårt pressat dagsvärv önskar jag att vi alla dels kan se bakåt och glädjas åt den andhämtningsperiod pandemin beviljade oss i höstas, dels framåt mot det ljus som kommer och dels i nuet åt sidan och vila en sekund i den stilla och vackra naturen. Jag hoppas att vi tillsammans på det sättet ska finna energi inför en ny krävande tid och även fortsättningsvis känna en vetenskaplig kreativitet.


Ulf Gunnarsson


Kommande mittseminarium


Tisdag 1/2 kl 14:00


David Renman: "Fysiskt aktivitet, immunförsvaret och tjocktarmscancer - finns det ett samband?"
Huvudhandledare Ulf Gunnarsson


Vårens forskargruppsmöten


Onsdag 23/2

Måndag 21/3

Onsdag 27/4

Fredag 20/5 vårmöte

Nyheter


13/12 Fredag 10 december disputerade Viktor Holmdahl i Sunderbyn. Opponent var professor Lars Nannestad Jörgensen från Köpenhamns Universitet. Viktor försvarade sin avhandling väl och blev godkänd.

För att läsa mer om Viktors studie på Umeå Universitets hemsida,
 följ denna länk.


15/10 Vid EHS möte i Köpenhamn föreläste professor Gunnarsson om varför profylaktiska nät ej bör användas vid anläggning av stomi.


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Full-thickness skin grafts to reinforce the abdominal wall: a cross-sectional histological study comparing intra- and extraperitoneal onlay positions in mice.

Winsnes A, Falk P, Gunnarsson U, Strigård K. J Wound Care. 2022 Jan. PMID: 35077208.


Long-term follow-up of full-thickness skin grafting in giant incisional hernia repair: a randomised controlled trial.
Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U, Strigård K.
Hernia. 2021 Dec 14. PMID: 34905143.


Do postoperative complications correlate to chronic pain following inguinal hernia repair? A prospective cohort study from the Swedish Hernia Register.

Olsson A, Sandblom G, Franneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U. Hernia. 2021 Dec 11. PMID: 34894341


Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a randomised controlled trial.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K. Trials.  2021 Dec 22:891.


Surgical treatment of stoma-related hernias: retrospective cohort study of damage claims to the Swedish National Patient Insurance Company 2010-2016.

Nyman J, Lindmark M, Gunnarsson U, Strigård K. 

BMC Surg. 2021 Nov 2;21(1):390. PMID: 34727915.


Density of CD3+ and CD8+ cells in the microenvironment of colorectal cancer according to pre-diagnostic physical activity.
Renman D, Gylling B, Vidman L, Bodén S, Strigård K, Palmqvist R, Harlid S, Gunnarsson U, Van Guelpen B.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Oct 4. Online ahead of print.
PMID: 34607838.


The Relationship between the Tissue Expression of TLR2, TLR4, TLR5, and TLR7 and Systemic Inflammatory Responses in Colorectal Cancer Patients.
Beilmann-Lehtonen I, Hagström J, Kaprio T, Stenman UH, Strigård K, Palmqvist R, Gunnarsson U, Böckelman C, Haglund C.
Oncology. 2021 Sep 8:1-12. Online ahead of print. PMID: 34515203.


Colon cancer patients with mismatch repair deficiency are more likely to present as acute surgical cases.
Gkekas I, Novotny J, Kaprio T, Beilmann-Lehtonen I, Fabian P, Edin S, Strigård K, Svoboda T, Hagström J, Barsova L, Jirasek T, Haglund C, Palmqvist R, Gunnarsson U.
Eur J Cancer. 2021 Aug 27. Online ahead of print. PMID: 34461577.