Aktuellt
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Language set to English

AKTUELLT


24/3   Ord från forskargruppsledarna


Forskargruppen CLISTER har en mer än tioårig tradition att utnyttja videokonferenser för att på ett effektivt sätt överbrygga de långa fysiska avstånd som finns mellan de olika orter där våra medarbetare är verksamma. De belastningar och utmaningar som Coronaviruset utgör för sjukvård och universitet ställer detta på sin spets och kräver ett ännu mer aktivt utnyttjande av digitala kommunikationssystem.


Forskargruppen CLISTER följer Universitetens och Regionernas regelverk och försöker utifrån detta fortsätta att bedriva en så bra verksamhet som möjligt och samtidigt medverka till att underlätta undervisning och utbildning i en tid av stora påfrestningar.


I enlighet med Universitetets intentioner fortsätter forskarutbildningsverksamheten med disputationer och mittseminarier enligt plan och sänds liksom vi brukar göra på videolänk.


I vissa fall kan enligt de nya regelverken nyckelpersoner medverka via videolänk.


Vårens statistikutbildning är dock uppskjuten till hösten då vi bedömer att denna kräver fysiska möten för att bli effektiv.


Förhoppningen är fortfarande att kunna genomföra Vårmötet här i Umeå enligt plan men om verkligheten inte tillåter detta har vi alternativa planer som inkluderar möjlig flytt av mötet till början av hösten.


Ulf Gunnarsson

Karin Strigård

Forskargruppsledare


Kommande forskargruppsmöten


Tisdag 31 mars kl 17:00


Umeå - Skalpellen (Lilla konferensrummet), Kirurgcentrum, 9 tr, B92

Vi kan koppla upp till mötet tillsammans som vanligt i Umeå, men med anledning av coronaviruset blir det inget socialt samkväm efter mötet.


Utbildning: Kompletteras


Presentation: Long-term consequences of obstetric anal sphincter rupture
Respondent: Louise Almqvist
Opponent: Ida Kastensson


14/5
29/5 vårmöte


Kommande disputationer

Fredag 3/4 kl 09:00, Konferenslokal Uman, Hotell Toppen, Storuman

Simon Näverlo: Stomier i ett glesbygdsperspektiv - En utvärdering av
karaktäristika, skillnader och förbättringsmöjligheter


Fredag 5/6 kl 09:00 , Föreläsningssal A, Unod T9, målpunkt T, 9 trappor, NUS

Annika Winsnes: Utvärdering av en experimentell modell efter utfall av operation för bukväggsbråck


Kommande mittseminarium

Onsdag 8/4 kl 12:30 Kirurgbiblioteket, B91 NUS

Karin Adamo: Perianala abscesser och fistlar - patogenes och biokemi


Nyheter


19/3 Forskargruppsledningen med delar av kansliet har varit på internat i Vindeln.

26/2 Handledarna träffades i Luleå den 13-14 februari för det årliga handledarmötet.


Handledarmöte 2020

4/11 Doktorand Louise Almkvist har erhållit Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag 2020 för sin forskning med projekttitel "Livskvalitet hos individer med fekal inkontinens".


16/10 Forskargruppsledare Karin Strigård har intervjuats av SVT gällande en studie om rektustdiastas. Se inslaget och läs artikeln på SVT:s hemsida.


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Acid-related complications after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: risk factors and impact of proton pump inhibitors.
Wennerlund J, Gunnarsson U, Strigård K, Sundbom M.
Surg Obes Relat Dis. 2020 Jan 20. [Epub ahead of print]


The Prognostic Importance of CD20+ B lymphocytes in Colorectal Cancer and the Relation to Other Immune Cell subsets.
Edin S, Kaprio T, Hagström J, Larsson P, Mustonen H, Böckelman C, Strigård K, Gunnarsson U, Haglund C, Palmqvist R.
Sci Rep. 2019 Dec 27.


Mismatch repair status predicts survival after adjuvant treatment in stage II colon cancer patients.

Gkekas I, Novotny J, Fabian P, Nemecek R, Palmqvist R, Strigård K, John S, Pecen L, Reginacova K, Gunnarsson U.

J Surg Oncol. 2019 Dec 11.  [Epub ahead of print]


The Tensile Strength of Full-Thickness Skin: A Laboratory Study Prior to Its Use as Reinforcement in Parastomal Hernia Repair.
Holmdahl V, Backman O, Gunnarsson U, Strigård K.
Front Surg. 2019 Dec 4.


Deficient mismatch repair as a prognostic marker in stage II colon cancer patients.
Gkekas I, Novotny J, Fabian P, Nemecek R, Palmqvist R, Strigård K, Pecen L, Svoboda T, Gurlich R, Gunnarsson U.
Eur J Surg Oncol. 2019 Oct.


Incidence of wound dehiscence after colorectal cancer surgery: results from a national population-based register for colorectal cancer.
Söderbäck H, Gunnarsson U, Martling A, Hellman P,

Sandblom G.
Int J Colorectal Dis. 2019 Oct.Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera