Aktuellt

AKTUELLT


Nyheter


15/10 Vid EHS möte i Köpenhamn föreläste professor Gunnarsson om varför profylaktiska nät ej bör användas vid anläggning av stomi.


Ord från forskargruppsmedlem


Under hösten avslutades den tvååriga forskingsledningsutbildningen som några av oss doktorander har gått. Under fria former har våra kära forskargruppsledare förmedlat kunskaper förvärade över en lång karriär till oss yngre medarbetare. Flera externa föreläsare har även berättat om sina expertområden, eller om sina egna karriärer som forskargruppsledare. Tips och trix har delats, vanliga och ovanliga fallgropar har lyfts. 

 

Känns det nu som att jag kan allt som behövs för att leda en forskargrupp? Tveksamt. För varje svar dyker två nya frågetecken upp. Visst har jag lärt mig mycket, och är onekligen mer förberedd för kommande forskning än innan. Men i och med att dörrarna har öppnats mer för den akademiska världen så inser man vad mycket man ännu inte kan.

 

Den där ungdomliga kaxigheten, odödligheten, som jag ibland själv kunde känna och som jag emellanåt tyckte mig erinra i mina jämnerfarna kollegor när jag var nyutexaminerad finns inte kvar på samma sätt.

 

Vad har hänt då?

 

I psykologin talar man om Dunning-Kruger effekten. Besitter man begränsad kunskap inom ett fält riskerar man att gravt överskatta sin egen förmåga. Denna effekt har blivit mer tydlig i och med pandemin, där fler och fler efter 2 minuters googlande tror sig veta bättre än erfarna forskare.

 

Vetskapen om denna psykologiska fallgrop är något jag ständigt försöker applicera när min egen kunskap beprövas. Vet jag att jag vet, eller tror jag att jag vet? Att vara forskare är att ställa kritiska frågor. Och lika viktigt som det är att respektfullt ifrågasätta varandra, är det att emellanåt ifrågasätta sig själv.

 

Jag känner mig iallafall säkrare på att jag vet när jag inte vet. Vet man det kan man ta ett steg tillbaka för mer efterforskning, eller fråga någon mer erfaren om hjälp.


Aapo Inkiläinen


Höstens forskargruppsmöten


Fredag 3 december julmöte


Kommande disputationer


10/12 kl 09:00, Aulan, Sunderby sjukhus

Viktor Holmdahl försvarar sin avhandling Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid reparation av komplexa bråck.

Opponent Lars Nannestad Jørgensen, Professor, Institut för Klinisk Medicin, Köpenhamns universitet.

Huvudhandledare Karin Strigård.


Vårens forskargruppsmöten


Tisdag 25/1

Onsdag 23/2

Måndag 21/3

Onsdag 27/4

Fredag 20/5 vårmöte


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Surgical treatment of stoma-related hernias: retrospective cohort study of damage claims to the Swedish National Patient Insurance Company 2010-2016.

Nyman J, Lindmark M, Gunnarsson U, Strigård K.BMC Surg. 2021 Nov 2;21(1):390.

PMID: 34727915.


Density of CD3+ and CD8+ cells in the microenvironment of colorectal cancer according to pre-diagnostic physical activity.
Renman D, Gylling B, Vidman L, Bodén S, Strigård K, Palmqvist R, Harlid S, Gunnarsson U, Van Guelpen B.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Oct 4. Online ahead of print.
PMID: 34607838.


The Relationship between the Tissue Expression of TLR2, TLR4, TLR5, and TLR7 and Systemic Inflammatory Responses in Colorectal Cancer Patients.
Beilmann-Lehtonen I, Hagström J, Kaprio T, Stenman UH, Strigård K, Palmqvist R, Gunnarsson U, Böckelman C, Haglund C.
Oncology. 2021 Sep 8:1-12. Online ahead of print. PMID: 34515203.


Colon cancer patients with mismatch repair deficiency are more likely to present as acute surgical cases.
Gkekas I, Novotny J, Kaprio T, Beilmann-Lehtonen I, Fabian P, Edin S, Strigård K, Svoboda T, Hagström J, Barsova L, Jirasek T, Haglund C, Palmqvist R, Gunnarsson U.
Eur J Cancer. 2021 Aug 27. Online ahead of print. PMID: 34461577.