Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsmedlem


Våren är äntligen här!

 

Karin Boyes dikt som återges nedan refererar till naturen. Den speglar på ett träffsäkert sätt det som händer om våren inte minst i norra Sverige. Just nu är våren äntligen här fast det varit en ganska lång väntan. De ljusa nätterna kommer alltid först och ger en föraning om att det är snart är dags, energin återvänder alltid till mig då. Sedan går det fort och det sker praktiskt taget över en natt att det BLOMMAR överallt i södersluttningarna. 

 

Det är väldigt ovanligt att en lika snabb utveckling sker inom forskningen. Ändå tänker jag att dikten också kan återspegla och symbolisera forskningsprocessen och de olika steg som leder till vetenskapliga resultat samt att detta inte minst gäller den tid under vilken arbetet med en avhandling pågår. För nog ”gör det ont när knoppar brister” dvs. när initiala idéer måste överges och ersättas av nya tankar och av fakta. Men så kommer den tid då samband kan bevisas och resultat av betydelse redovisas. ”Droppen” faller alltså ned och avhandlingen blir färdig. Nu ersätts den tidigare osäkerheten om vad arbetet egentligen kommer att leda till av ”glädje och jubel”.

 
Ja visst gör det ont

Ja visst gör det ont när knoppar brister.

Varför skulle annars våren tveka?

Varför skulle all vår heta längtan 

bindas i det frusna bitterbleka?

Höljet var ju knoppen hela vintern.

Vad är det för nytt, som tär och spränger?

Ja visst gör det ont när knoppar brister,

ont för det som växer

                              och det som stänger.

 

Ja nog är det svårt när droppar faller.

Skälvande av ängslan tungt de hänger,

klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  -

tyngden drar dem neråt, hur de klänger.

Svårt att vara oviss, rädd och delad,

svårt att känna djupet dra och kalla,

ändå sitta kvar och bara darra  -

svårt att vilja stanna

                              och vilja falla.

 

Då, när det är värst och inget hjälper,

Brister som i jubel trädets knoppar.

Då, när ingen rädsla längre håller,

faller i ett glitter kvistens droppar

glömmer att de skrämdes av det nya

glömmer att de ängslades för färden  -

känner en sekund sin största trygghet,

vilar i den tillit

                              som skapar världen.
Karin Boye

Avslutningsvis vill jag framhålla att det är ett privilegium att vara doktorand, men också en tid av prövning och tålamodskrävande arbete. Under Covid har avhandlingsarbetet varit en extra utmaning och kanske blir sättet att arbeta aldrig sig riktigt likt igen. Fler doktorandkurser har varit och är fortfarande helt online och även kontakterna med kollegor, patienter och informanter har under Covid oftast skett utan att man träffats öga mot öga. Nu håller vi på att navigera så att balansen mellan behoven av mänskliga kontakter och digitala möten kan bli effektiva och givande. 

 

Vårmötet i Umeå i slutet av maj månad där delar av gruppens forskning presenteras är något som jag ser fram emot. Det kommer säkerligen att präglas av trevlig social samvaro och av värdefulla diskussioner till nytta för alla oss som deltar. Låt oss hoppas att det kommer att bli som i Karin Boye dikt ”att det faller glitter i kvistens droppar” som gör det möjligt att vila i den ”trygghet som skapar världen”.

 

Karin Adamo  


Vårens forskargruppsmöten


Fredag 20/5 vårmöte


Höstens forskargruppsmöten


Onsdag 31/8

Måndag 19/9

Tisdag 11/10

Måndag 7/11

Fredag 2/12, julmöte 

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Could full thickness skin grafts in an onlay position be the new gold standard for incisional hernia repair? Author's reply.
Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U, Strigård K.
Hernia. 2022 Mar 17. Online ahead of print. PMID: 35296930


Anorectal side-effects of radical cystectomy.
Gunnarsson U.
Scand J Urol. 2022 Mar 4:1-2. Online ahead of print.
PMID: 35244515


Is robotic-assisted surgery a step in the right direction for routine inguinal hernia repair?
Gunnarsson U, Dahlstrand U, Strigård K.
Laparoscopic Surgery 2022;6:10. 25 January 2022.


Full-thickness skin grafts to reinforce the abdominal wall: a cross-sectional histological study comparing intra- and extraperitoneal onlay positions in mice.

Winsnes A, Falk P, Gunnarsson U, Strigård K. J Wound Care. 2022 Jan. PMID: 35077208.


Long-term follow-up of full-thickness skin grafting in giant incisional hernia repair: a randomised controlled trial.
Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U, Strigård K.
Hernia. 2021 Dec 14. PMID: 34905143.


Do postoperative complications correlate to chronic pain following inguinal hernia repair? A prospective cohort study from the Swedish Hernia Register.

Olsson A, Sandblom G, Franneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U. Hernia. 2021 Dec 11. PMID: 34894341


Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a randomised controlled trial.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K. Trials.  2021 Dec 22:891.


Nyheter


13/12 Fredag 10 december disputerade Viktor Holmdahl i Sunderbyn. Opponent var professor Lars Nannestad Jörgensen från Köpenhamns Universitet. Viktor försvarade sin avhandling väl och blev godkänd.

För att läsa mer om Viktors studie på Umeå Universitets hemsida,
 följ denna länk.