Aktuellt

AKTUELLT


Nyheter


15/10 Vid EHS möte i Köpenhamn föreläste professor Gunnarsson om varför profylaktiska nät ej bör användas vid anläggning av stomi.


Ord från forskargruppsmedlem


Att ge sig in på något för en själv någorlunda okänt är alltid till en viss grad spännande. Denna spänning kan höjas en nivå när världen befinner sig mitt i en pandemi, och allt som tillåts är digitala möten. Denna situation befann jag mig i under hösten 2020 när jag på jakten efter ett examensarbete fick förmånen att börja närvara på Clisters forskarmöten.


Nu, ungefär ett år senare, har jag fått se och höra en mängd olika föredrag från de andra forskarmedlemmarna. Det har varit otroligt inspirerande och jag har känt att jag själv längtat till att få grotta ner mig i ett specifikt ämne.


I dagens läge håller jag på med att just grotta ner mig i ett specifikt ämne, nämligen ventrala bråck. Det har varit, och förblir, en resa med mycket nytt. Allt ifrån att läsa artiklar och välja rätt referens, till att få in data i ett statistikprogram och senare förstå hur jag ska analysera denna data.


Jag ser fram emot årsskiftet, då jag förhoppningsvis fått fram några resultat, sammanställt dem och skrivit min rapport. Vägen dit må vara slingrig med många olika utmaningar, men det är värt känslan av att utvidga min kunskap och möjligheten att bidra med något litet nytt.
I och med att pandemin lättar ser jag fram emot att kunna börja träffas fysiskt allt mer. Det ska bli otroligt skönt att faktiskt få se människorna i forskargruppen i verkligheten i stället för digitalt.


Jag ser fram emot att få lära mig från deras forskning och att få utvecklas inom denna grupp!


Annie Silfvenius


Höstens forskargruppsmöten


Onsdag 17 november

Fredag 3 dec julmöte

Kommande disputationer


10/12 kl 09:00, Aulan, Sunderby sjukhus

Viktor Holmdahl försvarar sin avhandling Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid bråckkirurgi.

Opponent Lars Nannestad Jørgensen, Professor, Institut för Klinisk Medicin, Köpenhamns universitet.

Huvudhandledare Karin Strigård.


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Density of CD3+ and CD8+ cells in the microenvironment of colorectal cancer according to pre-diagnostic physical activity.
Renman D, Gylling B, Vidman L, Bodén S, Strigård K, Palmqvist R, Harlid S, Gunnarsson U, Van Guelpen B.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2021 Oct 4. Online ahead of print.
PMID: 34607838.


The Relationship between the Tissue Expression of TLR2, TLR4, TLR5, and TLR7 and Systemic Inflammatory Responses in Colorectal Cancer Patients.
Beilmann-Lehtonen I, Hagström J, Kaprio T, Stenman UH, Strigård K, Palmqvist R, Gunnarsson U, Böckelman C, Haglund C.
Oncology. 2021 Sep 8:1-12. Online ahead of print. PMID: 34515203.


Colon cancer patients with mismatch repair deficiency are more likely to present as acute surgical cases.
Gkekas I, Novotny J, Kaprio T, Beilmann-Lehtonen I, Fabian P, Edin S, Strigård K, Svoboda T, Hagström J, Barsova L, Jirasek T, Haglund C, Palmqvist R, Gunnarsson U.
Eur J Cancer. 2021 Aug 27. Online ahead of print. PMID: 34461577.


Rectal cancer patients from rural areas in northern Sweden report more pain and problems with stoma care than those from urban areas.
Näverlo S, Gunnarsson U, Strigård K
Rural Remote Health. 2021 May. PMID: 33980026.


Risk for developing perianal abscess in type 1 and type 2 diabetes and the impact of poor glycemic control.

Adamo K, Gunnarsson U, Eeg-Olofsson K, Strigård K, Brännström F.

Int J Colorectal Dis. 2021 May. PMID: 33336291.


Health economic analysis of total extraperitoneal repair versus Lichtenstein surgery for inguinal hernia: data from a randomized clinical trial.
Westin L, Sandblom G, Gunnarsson U, Dahlstrand U.
BJS Open. 2021 May. PMID: 33963366.