Aktuellt

AKTUELLT 


Ord från Mats Hjortborg


Inom forskargruppen Clister finns doktorander med sin bas i olika delar av landet. Gruppen bedriver ett flertal studier med insamling av både patientdata och biologiskt material. En av styrkorna ligger i klinisk forskning med anknytning till sjukhus i de olika regionerna i landet. Tack vare kansliet i Umeå har vi goda förutsättningar att genomföra studierna trots att de många gånger har sin inklusion av patienter på ett länsdelssjukhus.


Som del i mitt doktorandprojekt har jag i mitt tredje delarbete en prospektiv studie (SIRCO) där vi samlar in blod, tumörmaterial och faeces för framtida analyser av kroppens immunförsvar och hur den påverkas av koloncancer. Att starta upp en prospektiv studie och koordinera de olika aktörerna som behövs för en fungerande insamling har visat sig vara en lärorik och utmanande uppgift för mig. Min förhoppning är att vi på sjukhuset i Skellefteå ska kunna bygga vidare på den traditionen och på så sätt stärka forskningen i gruppen. Jag ser det som en förmån att vi doktorander och forskare, som har sin kliniska bas i Skellefteå, ges möjlighet att fortsätta med prospektiva studier och samarbete med de etablerade lokala aktörerna. Som fjärde och sista delarbete i doktorandprojektet planerar jag just nu ett kvalitativt arbete med intervjuer av patienter med koloncancer och systeminflammation. Det ska bli spännande att växla fokus från kvantitativt till kvalitativt tankesätt och möta dessa patienter efter diagnos och operation.


Avslutningsvis önskar jag er alla en vilsam påskhelg och god fortsättning på våren.


/Mats Hjortborg
Doktorand, CLISTER
Institutionen för diagnostik och intervention
Umeå Universitet

Fjällandskap med snö i strålande solsken

Kommande forskargruppsmöten

  • Måndag 6 maj kl. 17.00-19.00
  • Fredag 24 maj - Vårmöte i Umeå 


Arbetsplatsträff (APT) för doktorander

  • Torsdag 25 april kl. 14.30-15.30, i Bärnstenssalen (NUS) och via Zoom.
  • Onsdag 29 maj kl. 11.30-13.00, i Marmorsalen (NUS) och via Zoom.


Doktoranddag

  • Onsdag 6 november kl. 10.30-16.00


Andra kommande möten

  • EHS 46th Annual conference, 29-31 maj 2024, Prag, Tjeckien, länk.
  • ESMO Congress, 13-17 september 2024, Barcelona, Spanien, länk.
  • ESCP 19th Scientific & Annual Meeting, 25-27 september 2024, Thessaloniki, Grekland, länk.

Dr Niillas Blind och Dr Nina Scott från Maorierna/ Nya Zeeland.
Dr. Niillas Blind möter 2 personer från ursprungsbefolkningen i Australien som välkomnade till deras land

Clister-forskaren Niillas Blind deltar på konferens i Australien

Dr. Niillas Blind deltar den 18-20 mars 2024 i konferensen WICC 2024, en konferens i Melburne, Australien, som handlar om ursprungsbefolkningar och cancer. 


Starten av konferensen var en fantastik dag med späckat schema, där Niillas Blind fick träffa personer från olika ursprungsbefolkningar och forskare från hela världen. Främst från Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Konferensen inleddes med tal av den australienska hälsoministern. Olika teman diskuterades, ett var bland annat hur man ska få fler ursprungsbefolkningar att medverka i kliniska studier.


Fortsättningen på konferensen har haft föreläsningar som belyser problemen med compliance vid cancer hos maorierna, de hade ett börjat med ett system med lokala kontaktsköterskor och fått goda resultat.  Det finns också mycket att göra för aboriginerna, enorma skillnader i canceröverlevnad mot resten av befolkningen.

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor i kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Sporadic deficient mismatch repair in colorectal cancer increases the risk for non-colorectal malignancy: A European multicenter cohort study

Gkekas I, Jan N, Kaprio T, Beilmann-Lehtonen I, Fabian P, Tavelin B, Böckelman C, Edin S, Strigård K, Svoboda T, Hagström J, Barsova L, Jirasek T, Haglund C, Palmqvist R, Gunnarsson U

J Surg Oncol. 2024 Mar 12.

PMID: 38470492 DOI: 10.1002/jso.27619


Impact of parastomal hernia on colostomy costs at 1year: Secondary analysis of a randomized clinical trial (STOMAMESH)

Odensten C, Gunnarsson U, Johansson J, Näsvall P

Scand J Surg. 2024 Mar;113(1):33-39.

PMID: 37563916 DOI: 10.1177/14574969231188021


Evaluation of Extracellular Matrix Remodeling in Full-thickness Skin Grafts in Mice

Tjust AE, Hellman U, Giannopoulos A, Winsnes A, Strigård K, Gunnarsson U

Journal of Histochem Cytochem. 2024 Jan 24:221554231225995

PMID: 38264898 DOI: 10.1369/00221554231225995


Laparoscopic ventral hernia repair: early follow-up of a randomized controlled study of primary fascial closure before mesh placement

Silfvenius A, Lindmark M, Tall J, Österberg J, Strigård K, Thorell A, Gunnarsson U. 

Br J Surg. 2024 Jan 3;111(1):znad434.  PMID: 38159027. DOI: 10.1093/bjs/znad434.


Autologous full-thickness skin in the repair of complex ventral hernias: an innovative step into the future of complex hernia repair?

Holmdahl V, Strigård K, Gunnarsson U

Frontiers in Surgery, 2023 Dec 15:10:1301702.
PMID: 38162093, DOI: 10.1186/s13063-021-05884-4


Patients’ experiences of living with a stoma in rural areas in Northern Sweden

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A

International Journal of Circumpolar Health, 2023 Dec;82(1):2221767.

PMID: 37300840 DOI: 10.1080/22423982.2023.2221767


Costs Related to Diverting Ileostomy After Rectal Cancer Surgery: A Population-Based Healthcare Cost Analysis Based on Nationwide Registers

Dahlstrand U, Gustafsson P, Näsvall P, Johansson J, Gunnarsson U, Lindforss U 

Inquiry. 2023 Jan-Dec;60:469580231212126

PMID: 38105185 DOI: 10.1177/00469580231212126