Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsledare


Kära vänner,

vi närmar oss den första pandemifria sommaren på flera år. Låt oss nu alla fånga tillfället att tillsammans med släkt och vänner få möta vår underbara natur som i nordligaste Sverige nu är på väg att explodera i ett formidabelt blomsterhav. Under pandemin har många fått vänja sig vid ensamhet och färre sociala kontakter. Liksom naturen nu exploderar i sin mångskiftande växtlighet har det nog ibland känts lite omskakande att vända åter till alla sociala kontakter, både privat och på arbetsplatserna. Jag hoppas att sommarens fågelsång ska hjälpa oss att hitta balansen inför en utmanande höst i forskargruppen där flera medarbetare närmar sig första stationen på resten av livet – disputation!


Samtidigt vill jag utmana er alla att dokumentera ett minnesvärt möte med vår natur som vi sedan tillsammans kan minnas när regn och snålblåst dämpar intrycken inför vår vackra vinter.


Ulf Gunnarsson

Höstens forskargruppsmöten


Onsdag 31/8

Måndag 19/9

Tisdag 11/10

Måndag 7/11

Fredag 2/12, julmöte 

Senaste publikationerna

No Reduction in Parastomal Hernia Rate 3 Years After Stoma Construction With Prophylactic Mesh: Three-year Follow-up Results From STOMAMESH-A Multicenter Double-blind Randomized Controlled Trial.
Ringblom C, Odensten C, Strigård K, Gunnarsson U, Näsvall P.
Ann Surg. 2022 Jul 15. PMID: 35837972.


Antibiotic treatment for appendicitis in Norway and Sweden: a nationwide survey on treatment practices.

Gran MV, Kjønås D, Gunnarsson U,Strigård K, Revhaug A, Aahlin EK.
BMC Surg. 2022 Jun. PMID:35705946.


Could full thickness skin grafts in an onlay position be the new gold standard for incisional hernia repair? Author's reply.

Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U,Strigård K.
Hernia. 2022 Apr;26(2):665-666. PMID:35296930


Anorectal side-effects of radical cystectomy.
Gunnarsson U.
Scand J Urol. 2022 Mar 4:1-2. Online ahead of print.
PMID: 35244515


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.