Aktuellt

AKTUELLT 


Ord från Louise Almkvist 


Att forska är en ynnest, det berikar och ger ytterligare perspektiv som man har med sig i sitt kliniska arbete och i enskilda möten med patienter.


Som läkare samtalar man med patienter kontinuerligt, lägger samman det som sägs och berättas med provsvar och undersökningar i sökandet på sjukdom eller utesluta att sådan finns. Samtalet är oerhört viktigt och vikten av en bra anamnes var något som poängteras redan under studietiden.


Ett av mina delarbeten i den kommande avhandlingen är en kvalitativ intervjustudie, ”Upplevelser och erfarenheter hos individer med fekal inkontinens”. Där har jag fått förmånen att få utveckla och fördjupa samtalet men nu mellan informant och forskare på ett sätt som inte är möjligt i den kliniska vardagen i egenskap av läkare. Jag upplever att det ger en ökad förståelse för sjukdomen, dess uttryck och hur den verkligen kan komma att påverka individen.


Om man i sitt doktorandprojekt har möjlighet att genomföra en kvalitativ studie inom ett fält som har innefattat mest kvantitativ forskning så tror jag att det är enormt värdefullt. Både för forskningsfältet givetvis, men också för den enskilde forskaren.


Avslutningsvis en vinterhälsning från en solig vinterdag vid Bjuröklubb, Västerbotten.


/Louise Almkvist

Doktorand, CLISTER

Inst. för diagnostik och intervention

Umeå universitet


ST-läkare

Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus

Umeå Region Västerbotten

Bild på vinterlandskap i solnedgång

Kommande forskargruppsmöten

 • Tisdag 12 mars kl. 17.00-19.00
 • Måndag 8 april kl. 17.00-19.00
 • Måndag 6 maj kl. 17.00-19.00
 • Fredag 24 maj - Vårmöte i Umeå 


Arbetsplatsträff (APT) för doktorander

 • Tisdag 27 februari kl. 15.00-16.00
 • Onsdag 27 mars kl. 08.30-10.00
 • Torsdag 25 april kl. 14.30-15.30
 • Onsdag 22 maj kl. 11.30-13.00


Andra kommande möten

 • EHS 46th Annual conference, 29-31 maj 2024, Prag, Tjeckien, abstract skickas in 2 november 2023-31 januari 2024, länk.
 • ESMO Congress, 13-17 september 2024, Barcelona, Spanien, länk.
 • ESCP 19th Scientific & Annual Meeting, 25-27 september 2024, Thessaloniki, Grekland, länk.

Till vänster Tero Rautio, till höger Christoffer Odensten

Grattis till disputationen

Christoffer Odensten


Fredag 1 december disputerade Christoffer Odensten med sin avhandling "Olika aspekter av parastomala bråck" på Sunderby sjukhus i Luleå. Opponent var Tero Rautio från Oulu University i Finland. Christoffers handledare har varit Ulf Gunnarsson, Pia Näsvall och Jeaneth Johansson. 

Ännu mer Grattis David Renman 

Åter har doktoranden David Renman tilldelats ett anslag. David har fått 33 000 kr från Fonden för cancerforskning i Medelpad - Henry Kjelléns minnesfond. Grattis! 

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Evaluation of Extracellular Matrix Remodeling in Full-thickness Skin Grafts in Mice

Tjust AE, Hellman U, Giannopoulos A, Winsnes A, Strigård K, Gunnarsson U

Journal of Histochem Cytochem. 2024 Jan 24:221554231225995

PMID: 38264898 DOI: 10.1369/00221554231225995


Laparoscopic ventral hernia repair: early follow-up of a randomized controlled study of primary fascial closure before mesh placement

Silfvenius A, Lindmark M, Tall J, Österberg J, Strigård K, Thorell A, Gunnarsson U. 

Br J Surg. 2024 Jan 3;111(1):znad434.  PMID: 38159027. DOI: 10.1093/bjs/znad434.


Autologous full-thickness skin in the repair of complex ventral hernias: an innovative step into the future of complex hernia repair?

Holmdahl V, Strigård K, Gunnarsson U

Frontiers in Surgery, 2023 Dec 15:10:1301702.
PMID: 38162093, DOI: 10.1186/s13063-021-05884-4


Patients’ experiences of living with a stoma in rural areas in Northern Sweden

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A

International Journal of Circumpolar Health, 2023 Dec;82(1):2221767.

PMID: 37300840 DOI: 10.1080/22423982.2023.2221767


Costs Related to Diverting Ileostomy After Rectal Cancer Surgery: A Population-Based Healthcare Cost Analysis Based on Nationwide Registers

Dahlstrand U, Gustafsson P, Näsvall P, Johansson J, Gunnarsson U, Lindforss U 

Inquiry. 2023 Jan-Dec;60:469580231212126

PMID: 38105185 DOI: 10.1177/00469580231212126


Association of pre-diagnostic physical exercise and peri-diagnostic body composition with mortality in non-metastatic colorectal cancer

Renman D, van Guelpen B, Anderson F, Axelsson J, Riklund K, Strigård K, Palmqvist R, Gunnarsson U, Gylling B

International Journal of Colorectal Diseaces, 2023 Sep 27, 28, 239

PMID: 37755537 DOI: 10.1007/s00384-023-04536-0


Ventral hernia repair with concurrent intra-abdominal surgery: Results from an eleven-year population-based cohort in Sweden

Lindmark M, Löwenmark T, Strigård K, Gunnarsson U

American Journal of Surgery, 2023 Sep, 226(3):360-364. 
PMID: 37301647 DOI: 10.1016/j.amjsurg.2023.06.006.


Impact of parastomal hernia on colostomy costs at 1 year: Secondary analysis of a randomized clinical trial (STOMAMESH)

Odensten C, Gunnarsson U, Johansson J, Näsvall P. 

Scand J Surg. 2023 Aug 10:14574969231188021. PMID: 37563916 DOI: 10.1177/14574969231188021