Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsmedlem


Våren har alltid känts som början på året för mig, ljuset återkommer, snön smälter, vajorna kalvar och växterna spirar. Iår så känns det extra mycket, för den mörka tiden har varit mycket längre denna gång. Ända sedan Covid-19 kom så har inget varit sig likt. I samhället och inom sjukvården. Nu har vaccineringarna kommit igång och vi kan förhoppningsvis återgå till det normala så småningom. Med livet, att träffas och även kunna starta igång de kliniska studier som legat vilande pga pandemin.


Att träffas digitalt har inom vår forskargrupp fungerat bra, pga våran geografiska spridning så har vi haft vanan inne. Men det ska bli roligt och inspirerande när vi kan ha vårat första fysiska möte igen. Det går inte underskatta fysiska möten när man ska starta samarbeten och utbyta idéer.


Nu närmast ser jag fram emot vårfloden. Helt vanlig fascination för vilka krafter som finns.


Niillas

 

Vårens forskargruppsmöten


Onsdag 5 maj 
Vårmöte fredag 4 juni 


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a feasibility study.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K.

Tech Coloproctol. 2021 Jan.


Risk for developing perianal abscess in type 1 and type 2 diabetes and the impact of poor glycemic control.

Adamo K, Gunnarsson U, Eeg-Olofsson K, Strigård K, Brännström F.Int J Colorectal Dis. 2020 Dec. Online ahead of print. 


Diagnosing colorectal cancer in primary care: cohort study in Sweden of qualitative faecal immunochemical tests, haemoglobin levels, and platelet counts.
Högberg C, Gunnarsson U, Jansson S, Thulesius H, Cronberg O, Lilja M.
Br J Gen Pract. 2020 Nov 2. Print 2020 Dec.


Qualitative faecal immunochemical tests (FITs) for diagnosing colorectal cancer in patients with histories of rectal bleeding in primary care: a cohort study.
Högberg C, Gunnarsson U, Cronberg O, Thulesius H, Lilja M, Jansson S.
Int J Colorectal Dis. 2020 Nov.