Aktuellt
Clister logotyp

CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research

Language set to English

AKTUELLT


Kommande disputation


Fredag 5 juni

Kl 09:00 , Kirurgbiblioteket B91, 9 trappor, NUS

Annika Winsnes försvarar sin avhandling med titeln Utvärdering av en experimentell modell efter utfall av operation för bukväggsbråck

Opponent: Henrik Thorlacius
Huvudhandledare: Karin Strigård28/4    Ord om vårmötet


Vårmötet är en av forskargruppens viktigaste sociala och vetenskapliga träffpunkter och vi har därför i det längsta funderat över olika möjligheter att kunna genomföra detta.


Den sociala samvaron är en av de viktigaste komponenterna och vi ser nu att Corona-pandemin omöjliggör ett fysiskt möte både det planerade datumet och en längre tid framåt. Det känns inte i nuläget som att vi kan ersätta detta med ett digitalt möte. Vi har därför med stor vånda beslutat att ställa in årets vårmöte.


Vi hoppas som planerat kunna genomföra Julmötet med sedvanlig social samvaro. I första hand blir detta traditionsenligt i Stockholm.


Ulf Gunnarsson

Forskargruppsledare24/3   Ord från forskargruppsledarna


Forskargruppen CLISTER har en mer än tioårig tradition att utnyttja videokonferenser för att på ett effektivt sätt överbrygga de långa fysiska avstånd som finns mellan de olika orter där våra medarbetare är verksamma. De belastningar och utmaningar som Coronaviruset utgör för sjukvård och universitet ställer detta på sin spets och kräver ett ännu mer aktivt utnyttjande av digitala kommunikationssystem.


Forskargruppen CLISTER följer Universitetens och Regionernas regelverk och försöker utifrån detta fortsätta att bedriva en så bra verksamhet som möjligt och samtidigt medverka till att underlätta undervisning och utbildning i en tid av stora påfrestningar.


I enlighet med Universitetets intentioner fortsätter forskarutbildningsverksamheten med disputationer och mittseminarier enligt plan och sänds liksom vi brukar göra på videolänk.


I vissa fall kan enligt de nya regelverken nyckelpersoner medverka via videolänk.


Vårens statistikutbildning är dock uppskjuten till hösten då vi bedömer att denna kräver fysiska möten för att bli effektiv.


Förhoppningen är fortfarande att kunna genomföra Vårmötet här i Umeå enligt plan men om verkligheten inte tillåter detta har vi alternativa planer som inkluderar möjlig flytt av mötet till början av hösten.


Ulf Gunnarsson

Karin Strigård

ForskargruppsledareHöstens forskargruppsmöten


19/8

14/9

13/10

11/11

Julmöte 4/12Nyheter


17/4 Onsdag 8 april genomförde Karin Adamo sitt halvtidsseminarium och blev godkänd.


15/4 Fredag 3 april disputerade Simon Näverlo i Storuman. Cirka 25 personer deltog på plats i Storuman. Många deltog via sedvanlig videouppkoppling, och möjlighet fanns även att följa och kommentera disputationsakten via livestream på YouTube vilket uppåt 20 personer valde att göra.

Simon försvarade sin avhandling väl och blev godkänd.

Simons avhandling finns online via denna länk.

För att läsa om Simon i Västerbottenskuriren, följ denna länk.

Klicka på bildspelet nedan för att se det i större format.

Simon Näverlo disputation
Simon Näverlo disputation
Simon Näverlo försvarar sin avhandling.
Simon Näverlo disputation
Simon Näverlo disputation
Simon Näverlo med opponent Ingvar Syk som deltog via länk.
Simon Näverlo disputation
Simon Näverlo disputation
Simon Näverlo med betygsnämnd Anna-Karin Hurtig.

19/3 Forskargruppsledningen med delar av kansliet har varit på internat i Vindeln.

26/2 Handledarna träffades i Luleå den 13-14 februari för det årliga handledarmötet.


Handledarmöte 2020

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Acid-related complications after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass: risk factors and impact of proton pump inhibitors.
Wennerlund J, Gunnarsson U, Strigård K, Sundbom M.
Surg Obes Relat Dis. 2020 May.


Association between local immune cell infiltration, mismatch repair status and systemic inflammatory response in colorectal cancer.
Gunnarsson U, Strigård K, Edin S, Gkekas I, Mustonen H, Kaprio T, Böckelman C, Hagström J, Palmqvist R, Haglund C.
J Transl Med. 2020 Apr 21.


Long-term follow-up after surgical repair of abdominal rectus diastasis: a prospective randomized study.
Swedenhammar E, Strigård K, Emanuelsson P, Gunnarsson U, Stark B.
Scand J Surg. 2020 Apr 17. [Epub ahead of print]Umeå universitets logotyp

© Clister 2016-2020

Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera