Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsmedlem


I Sverige har vi nu en vaccinationstäckning på cirka 70% och nyligen kom besked från Folkhälsomyndigheten om att restriktioner på grund av COVID-19 släpps från och med 29/9. Därmed ser vi en ljusning av möjligheter att ses och umgås med vänner och kollegor återigen.


Samtidigt har en debatt och oro blossat upp kring att restriktionerna släpps för radikalt och tidigt. Jag tror att vi alla är mycket måna om att kunna återgå till livet så som det var innan pandemin men det är viktigt att vi nu gör detta med eftertanke. För en forskargrupp som Clister, med kliniskt verksamma medarbetare utspridda över landet, har digitala möten varit en grundförutsättning sedan en längre tid. På samma sätt har fysiska möten och umgänge varit en lika viktig pusselbit för att skapa och bibehålla gemenskap i gruppen.


Så, vi går nu en höst till mötes med mörkare tider samtidigt som tillvaron på många sätt ljusnar, där vi förhoppningsvis kommer kunna återgå till våra fysiska träffar och på det sättet fortsätta bibehålla vår goda gemenskap.


David Renman

Höstens forskargruppsmöten


Onsdag 20 oktober

Onsdag 17 november

Fredag 3 dec julmöte

Senaste publikationerna

Colon cancer patients with mismatch repair deficiency are more likely to present as acute surgical cases.
Gkekas I, Novotny J, Kaprio T, Beilmann-Lehtonen I, Fabian P, Edin S, Strigård K, Svoboda T, Hagström J, Barsova L, Jirasek T, Haglund C, Palmqvist R, Gunnarsson U.
Eur J Cancer. 2021 Aug 27. Online ahead of print.


Rectal cancer patients from rural areas in northern Sweden report more pain and problems with stoma care than those from urban areas.
Näverlo S, Gunnarsson U, Strigård K
Rural Remote Health. 2021 May.


Risk for developing perianal abscess in type 1 and type 2 diabetes and the impact of poor glycemic control.

Adamo K, Gunnarsson U, Eeg-Olofsson K, Strigård K, Brännström F.

Int J Colorectal Dis. 2021 May.


Health economic analysis of total extraperitoneal repair versus Lichtenstein surgery for inguinal hernia: data from a randomized clinical trial.
Westin L, Sandblom G, Gunnarsson U, Dahlstrand U.
BJS Open. 2021 May.


Patient-reported outcome measures of abdominal wall morbidity after flank incision for open partial nephrectomy.
Inkiläinen A, Blomqvist L, Ljungberg B, Strigård K.
BJU Int. 2021 Apr 7. Online ahead of print.
PMID: 33825298OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.