Aktuellt

AKTUELLT


Vårens forskargruppsmöten


Måndag 12 april
Onsdag 5 maj 
Vårmöte fredag 4 juni 


Ord från forskargruppsmedlem


Varför valde du att forska? Frågan ställs ibland till en som doktorand och ibland tror jag vi alla som forskar ställer oss den frågan själva. Som läkare kan forskarutbildningen ibland betraktas som en värnplikt. Något du bör göra, men det är inte nödvändigt om du har en bra orsak till att låta bli.

 

När du överväger att genomgå en forskarutbildning är det viktigt att ställa sig frågan - varför vill du forska? Vill du delta mer aktivt i banbrytande forskning där dina kunskaper grundlades under grundutbildningen? Finns det ett visst område eller ämne som du vill lära dig mer om? Vill du få specifika färdigheter, forska för forskandes skull eller är forskningen ditt kall? Vill du utforska forskning som en potentiell karriär eller som en del av en karriär? Vill du utföra kliniska experiment eller sitta med registerstudier? Vem ska du ha som huvudhandledare, vilka är dina bihandledare? Dessa frågor är bara början på det som sedan kan bli en spännande, ibland frustrerande, men alltid lärorik resa.  Forskning bedrivs sällan individuellt, utan snarare i ett forskarkollegium. Att ha människor att rådfråga är viktigt när du tänker igenom dessa initiala frågor. Ta stöd av andras kunskaper och erfarenheter, men lita också på din magkänsla. Kollegor som forskar, tilltänkta handledare, gamla kursare som är involverade i forskning är alla viktiga länkar i kedjan av kunskap samt en källa till andra perspektiv än ens egna. Hitta en bra mentor! Sätt upp mål, men var ödmjuk inför att äventyret tar längre tid än vad du tänkt dig. Slutligen fundera på vad du kan erbjuda en forskargrupp, vad din resa kan ge i ett större perspektiv. Dagen då du står och tar emot din doktorsexamen så kan man inse att resan dit har varit viktigare än själva målet.  

 

Ebba


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Risk for developing perianal abscess in type 1 and type 2 diabetes and the impact of poor glycemic control.

Adamo K, Gunnarsson U, Eeg-Olofsson K, Strigård K, Brännström F.Int J Colorectal Dis. 2020 Dec. Online ahead of print. 


Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a feasibility study.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K.

Tech Coloproctol. 2020 Nov. Online ahead of print.


Diagnosing colorectal cancer in primary care: cohort study in Sweden of qualitative faecal immunochemical tests, haemoglobin levels, and platelet counts.
Högberg C, Gunnarsson U, Jansson S, Thulesius H, Cronberg O, Lilja M.
Br J Gen Pract. 2020 Nov 2. Print 2020 Dec.


Qualitative faecal immunochemical tests (FITs) for diagnosing colorectal cancer in patients with histories of rectal bleeding in primary care: a cohort study.
Högberg C, Gunnarsson U, Cronberg O, Thulesius H, Lilja M, Jansson S.
Int J Colorectal Dis. 2020 Nov.Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera