Aktuellt

AKTUELLT 


Professor Ulf Gunnarsson har lämnat oss  


Tyvärr måste vi meddela att vår forskargruppsledare, kollega och vän, Professor Ulf Gunnarsson har avlidit till följd av en kort tids sjukdom. Ulf avled den 3 maj 2024.


Ulf Gunnarsson har under många år varit den drivande personen i Forskargruppen Clister och kommer vara enormt saknad både för sin klokhet, sitt engagemang och sin stora omtanke. Han var en stor inspirationskälla för många både i vår forskargrupp och för de han träffade på andra sätt.


Forskargruppen Clister kommer nu att fortsätta arbetet i Ulfs anda med forskning inom våra frågor.


Professor Ulf Gunnarsson has left us


We regret to inform you that our research group leader, colleague and friend, Professor Ulf Gunnarsson has passed away following a short illness. Ulf passed away on 3 May 2024.


Ulf Gunnarsson has for many years been the driving force in the Clister research group and will be greatly missed for his wisdom, commitment and great care. He was a great source of inspiration for many both in our research group and for those he met in other ways.


The Clister research group will now continue to work in Ulf's spirit with research on our issues.

Ulf Gunnarsson i solsken på en uteservering

Kommande forskargruppsmöten

 • Onsdag 28 augusti kl. 17.00
 • Torsdag 19 september kl. 17.00 
 • Tisdag 8 oktober kl. 17.00
 • Måndag 4 november kl. 17.00 
 • Torsdag 28 november kl. 17.00 
 • Fredag 6 december - Julmöte i Stockholm 


Arbetsplatsträff (APT) för doktorander

 • Onsdag 21 augusti kl. 11.00-12.00 
 • Onsdag 25 september kl. 11.00-12.00 
 • Ytterligare datum läggs ut här så snart de är bestämda. 


Doktoranddagar


Andra kommande möten

 • ESMO Congress, 13-17 september 2024, Barcelona, Spanien, länk.
 • ESCP 19th Scientific & Annual Meeting, 25-27 september 2024, Thessaloniki, Grekland, länk.

Dr. Niillas Blind möter 2 personer från ursprungsbefolkningen i Australien som välkomnade till deras land

Forskningsmedel till Annie Silfvenius 

Annie Silfvenius, doktorand i forskarguppen Clister, har tilldelats medel från Stiftelsen Medicinsk forskning i Skellefteå, en summa på 80 000 kr. Stort grattis till Annie! 

Clister-forskare uppmärksammans av Kempefonden 

Kempefonden delar ut medel till forsknings som görs vid Umeå universitet, bland annat inom medicinsk forskning. I år har hela 3 av doktoranderna inom Forskargruppen Clister fått medel från Kempefonden. 

 • Louise Almkvist - 10 000 kr
 • Niillas Blind - 29 000 kr
 • David Thaén - 20 000 kr


Grattis till medlen alla tre! 

Grattis Louise Almkvist till medel från Arneska forskningsfonden 

Arneska forskningsfonden har beviljat medel till Clister-doktoranden Louise Almkvist, totalt 10 992 kr. 

Clister logotyp

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Karin Strigård, är adjungerad professor vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Reliability and validity of surface EMG assessments combined with isometric muscle strength testing in patients with abdominal rectus diastasis and asymptomatic controls

Swedenhammar E, Wahlström O, Brandt JD, Strigård K, Häger C, Stark B, Nyberg A

Hernia. 2024 Jun 8.  Online ahead of print.

PMID: 38850377. DOI: 10.1007/s10029-024-03076-y


Sequelae Treatment Needs Following Peripheral Facial Palsy: Retrospective Analysis of 525 Patients 

Ohm R, Stark B, Brännström F, Marsk E

Otol Neurotol. 2024 Mar 21. Online ahead of print.

PMID: 38509809. DOI: 10.1097/MAO.0000000000004162 


Sporadic deficient mismatch repair in colorectal cancer increases the risk for non-colorectal malignancy: A European multicenter cohort study

Gkekas I, Jan N, Kaprio T, Beilmann-Lehtonen I, Fabian P, Tavelin B, Böckelman C, Edin S, Strigård K, Svoboda T, Hagström J, Barsova L, Jirasek T, Haglund C, Palmqvist R, Gunnarsson U

J Surg Oncol. 2024 Jun;129(7):1295-1304. Epub 2024 Mar 12.

PMID: 38470492 DOI: 10.1002/jso.27619


Impact of parastomal hernia on colostomy costs at 1year: Secondary analysis of a randomized clinical trial (STOMAMESH)

Odensten C, Gunnarsson U, Johansson J, Näsvall P

Scand J Surg. 2024 Mar;113(1):33-39.

PMID: 37563916 DOI: 10.1177/14574969231188021


Evaluation of Extracellular Matrix Remodeling in Full-thickness Skin Grafts in Mice

Tjust AE, Hellman U, Giannopoulos A, Winsnes A, Strigård K, Gunnarsson U

Journal of Histochem Cytochem. 2024 Jan 24:221554231225995

PMID: 38264898 DOI: 10.1369/00221554231225995


Laparoscopic ventral hernia repair: early follow-up of a randomized controlled study of primary fascial closure before mesh placement

Silfvenius A, Lindmark M, Tall J, Österberg J, Strigård K, Thorell A, Gunnarsson U. 

Br J Surg. 2024 Jan 3;111(1):znad434.  PMID: 38159027. DOI: 10.1093/bjs/znad434.


Autologous full-thickness skin in the repair of complex ventral hernias: an innovative step into the future of complex hernia repair?

Holmdahl V, Strigård K, Gunnarsson U

Frontiers in Surgery, 2023 Dec 15:10:1301702.
PMID: 38162093, DOI: 10.1186/s13063-021-05884-4


Patients’ experiences of living with a stoma in rural areas in Northern Sweden

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A

International Journal of Circumpolar Health, 2023 Dec;82(1):2221767.

PMID: 37300840 DOI: 10.1080/22423982.2023.2221767