Aktuellt

AKTUELLT


Ord från forskargruppsledare


Så har nästan hela sommaren gått och jag hoppas att alla har fått välbehövlig vila och rekreation. Hösten medför en del förändringar, Jessica och Linda slutar för nya utmaningar och Antonios har en heltidstjänst som postdoc på Urbans lab. Vi har att se fram emot både halvtidsseminarie och disputation under hösten och den 19:e augusti antas Annie och Gunnar som doktorander. Ulf efterlyste bilder från sommaren och jag delar en med er nu och hoppas att de som skriver under hösten gör likaledes. Bilden är tagen vid Jillesnole där kaffet kokas med vatten från Vindelälven.


Karin Strigård

Höstens forskargruppsmöten


Onsdag 31/8

Måndag 19/9

Tisdag 11/10

Måndag 7/11

Fredag 2/12, julmöte 

Disputation 28/10 kl. 9.00-11.30

Mikael Lindmark försvarar sin avhandling:

Minimera risk och optimera teknik vid kirurgi för främre bukväggsbråck.

Engelsk titel: Minimising risk and optimising technique in ventral hernia repair.

Plats: Aula Aronia, Skellefteå lasarett

Opponent Frederik Helgstrand, Köpenhamns universitet, Danmark.

Huvudhandledare Ulf Gunnarsson.

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Attitudes to and Experiences of Physical Activity After Colon Cancer Diagnosis Amongst Physically Active Individuals - A Qualitative Study

Renman D, Strigård K, Palmqvist R, Näsvall P, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A.

Cancer Control. 2022 Jan-Dec.

PMID:36066380 DOI:10.1177/10732748221119352


No Reduction in Parastomal Hernia Rate 3 Years After Stoma Construction With Prophylactic Mesh: Three-year Follow-up Results From STOMAMESH-A Multicenter Double-blind Randomized Controlled Trial.
Ringblom C, Odensten C, Strigård K, Gunnarsson U, Näsvall P.
Ann Surg. 2022 Jul 15. PMID: 35837972.


Antibiotic treatment for appendicitis in Norway and Sweden: a nationwide survey on treatment practices.

Gran MV, Kjønås D, Gunnarsson U,Strigård K, Revhaug A, Aahlin EK.
BMC Surg. 2022 Jun. PMID:35705946.


Could full thickness skin grafts in an onlay position be the new gold standard for incisional hernia repair? Author's reply.

Holmdahl V, Stark B, Clay L, Gunnarsson U,Strigård K.
Hernia. 2022 Apr;26(2):665-666. PMID:35296930


Anorectal side-effects of radical cystectomy.
Gunnarsson U.
Scand J Urol. 2022 Mar 4:1-2. Online ahead of print.
PMID: 35244515