Aktuellt

AKTUELLT 


Ord från Linn Westin


Via nyheterna blir man ständigt varse om en allt hårdare verklighet. Många av oss kirurger kommer i direkt kontakt med det våld som utspelar sig på gatorna, både i lilla Sverige och på andra sidan världen. Vilken plats har forskningen i denna värld kan man ju då fundera på. Min forskning på ljumskbråck ägnar mycket tid på att undersöka hur vi kan behandla olika bukväggsdefekter.


Bråckkirurgi, en prylsport på många sätt där senaste prylen är robotkirurgi. Utvecklingen går framåt för varje år och pek. Patienterna verkar ha färre komplikationer och bättre livskvalitet. Vi är lyckligt lottade att leva i en FoU-bubbla där vi har privilegiet att fokusera på dessa utfallsmått. I skrivande stund är det för min del dags för en ”reboot”. Nu ska manus skickas in och arbetet på den sista delstudien i min avhandling återupptas. Hur många olika versioner av manuset har vi nu? Hade vi inte diskuterat den formuleringen? Korrigerar vi tillbaka till originalet nu? Alla frågor som de flesta doktorander känner igen.


Sista delarbetet, det låter lockande och skrämmande, mest lockande! En klok kollega sa ”arbetslivet är långt, man behöver inte göra allt samtidigt”. Det kan låta självklart men i kirurg- eller läkarvärlden så verkar vi glömma bort detta. Vi vill göra karriär, ST-utbildning, disputera samtidigt som vi skapar familj, får barn, kanske renovera och lite till. Hur lyckas man ha alla bollar i luften? Jag planerade för disputation under VT 24. FoU-bollen skulle väl finnas kvar men på andra villkor. Sedan kom livet, lyckliga att få välkomna en liten bebis om några månader. Dags att göra om planeringen, förhålla sig till nya omständigheter.


Sista delarbetet, hur ser det ut med infektioner i näten vi opererar in vid ljumskbråcksoperationer, ska vi allt ro i hamn. Kanske få fler att avstå från stora operationer för att avlägsna nät de anser infekterade, för att skona patienter och minska kostnader. Tyvärr vet jag inte när min disputation ska kunna gå av stapel. Det beror på vad den lilla bebisen har för planer för mig. Med det sagt så kan jag i alla fall få nöjet av att fortsätta vara del av denna forskargrupp ett tag till.


/Linn Westin 

Bild på sjö och fjäll i höstskrud

Kommande forskargruppsmöten

 • Fredag 1 december kl. 10.00-13.00, disputation Christoffer Odensten 
 • Fredag 8 december - Julmöte i Stockholm
 • Onsdag 17 januari kl. 17.00-19.00
 • Torsdag 15 februari kl. 17.00-19.00
 • Tisdag 12 mars kl. 17.00-19.00
 • Måndag 8 april kl. 17.00-19.00
 • Måndag 6 maj kl. 17.00-19.00
 • Fredag 24 maj - Vårmöte i Umeå 

Andra kommande möten

 • EHS 46th Annual conference, 29-31 maj 2024, Prag, Tjeckien, abstract skickas in 2 november 2023-31 januari 2024, länk
 • ESMO Congress, 13-17 september 2024, Barcelona, Spanien. Länk
 • ESCP 19th Scientific & Annual Meeting, 25-27 september 2024, plats inte bestämd ännu, länk

Disputation 

Christoffer Odensten

Titel: Olika aspekter av parastomala bråck 


Dag och tid: Fredag 1 december kl. 10.00

Plats: Aulan, Sunderby sjukhus samt digitalt via Zoom (kontakta clister.kansli@umu.se för länk) eller Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=PswgDZJumtE 

Handledare: Ulf Gunnarsson 

Opponent: Tero Rautio 

Grattis till genomfört mittseminarium 

Johan Nyman 


Tidag den 31 oktober genomförde Johan Nyman sitt mittseminarium på Sunderby sjukhus, med titeln Parastomalt bråck - prediktion, diagnos och behandlingskomplikationer

Bedömningsgruppen bestod av Carl Johan Sundberg, Karolinska institutet, Rebecca Wiberg och Susanna Jakobson, båda Umeå universitet. 

OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Patients’ experiences of living with a stoma in rural areas in Northern Sweden

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A

International Journal of Circumpolar Health, 2023 Dec;82(1):2221767.

PMID: 37300840 DOI: 10.1080/22423982.2023.2221767


Association of pre-diagnostic physical exercise and peri-diagnostic body composition with mortality in non-metastatic colorectal cancer

Renman D, van Guelpen B, Anderson F, Axelsson J, Riklund K, Strigård K, Palmqvist R, Gunnarsson U, Gylling B

International Journal of Colorectal Diseaces, 2023 Sep 27, 28, 239

PMID: 37755537 DOI: 10.1007/s00384-023-04536-0


Impact of parastomal hernia on colostomy costs at 1 year: Secondary analysis of a randomized clinical trial (STOMAMESH)

Odensten C, Gunnarsson U, Johansson J, Näsvall P. 

Scand J Surg. 2023 Aug 10:14574969231188021. PMID: 37563916 DOI: 10.1177/14574969231188021


Sonographic postpartum anal sphincter defects and the association with pelvic floor pain and dyspareunia

Huber M, Larsson C, Lehmann J-P, Strigård K, Lindam A, Tunón K

Acta obstetricia et gynecologica Sandinavica, 2023 Jun 23

PMID: 37350333 DOI: 10.1111/aogs.14606


Ventral hernia repair with concurrent intra-abdominal surgery: Results from an eleven-year population-based cohort in Sweden

Lindmark M, Löwenmark T, Strigård K, Gunnarsson U

American journal of surgery, 2023 Jun 2

PMID: 37301647 DOI: 10.1016/j.amjsurg.2023.06.006


Improved assessment of fecal incontinence in women with previous obstetric injury combining Low Anterior Resection Syndrome and Wexner scores

Almkvist L, Gunnarsson U, Strigård K

International Journal of Gynecoloby and Obstetrics, 2023 Jun 

PMID: 36637255 DOI:10.1002/ijgo.14673

Norrskenskonferensen 2023

Totalt 7 personer från Forskargruppen Clister deltog på 2023 års upplaga av Norrskenskonferensen i Luleå den 14-15 september.

David Thalén, Christoffer Odensten, Niillas Blind, Johan Nyman, Jeff Wennerlund och Gunnar Nordqvist fick alla möjlighet att presentera resultat från sina forskningar. En mycket välorgagniserad och givande konferens med närmare 100 olika presentationer från deltagarna. Det är regionerna och universiteten i norra Sverige som arrangerar Norrskenskonferensen.