Aktuellt

AKTUELLT


Vårens forskargruppsmöten


Måndag 8 februari
Onsdag 3 mars
Måndag 12 april
Onsdag 5 maj 
Vårmöte fredag 4 juni 


Ord från forskargruppsmedlem


Hej,

 

Vill inleda med att önska er alla en god fortsättning på det nya året!

 

Jag hoppas att ni allesammans vid något tillfälle under helgerna har haft möjlighet att stanna upp och vara i stunden framför en brasa, med en varm dryck, en bok eller med någon som ni håller kär trots det rådande läget. Vi får glädjas åt de små stunderna i vardagen som lyser upp i vintermörkret. Ett glädjeämne är att vi går mot ljusare tider!

 

2021 hoppas jag fortsatt för med sig intressanta, lärorika och givande vetenskapliga diskussioner likt tidigare år inom forskargruppen. Jag ser mycket fram emot att få fördjupa mig i era arbeten i samband med forskargruppsmötena under våren, det är en ynnest. Önskan är förstås att vi snart åter kan samlas och träffas igen.

 

Avslutar med ett visdomsord från en klok person i vår närhet som vi kan bära med oss framgent. Kanske är det mer aktuellt nu än någonsin.

 

Bästa vapnet för att övervinna en fara eller ett hinder är kunskap och vetenskap

 

Uppåt och framåt i enträgen anda ser vi fram emot ett nytt år tillsammans!

 

Louise


OM CLISTER

- Clinical Surgical Trials Epidemiological Research


Clister logotyp

CLISTER är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning. Vår frontlinje berör avancerad bukväggskirurgi och stomiproblematik vid malign och benign sjukdom. Vi studerar nya undersökningsmetoder, nya operationsmetoder och nya utvärderingsmetoder.


Inom området proktologi handhar vi områdena abscesser, fistlar och inkontinens. Den metodik vi använder oss av är randomiserade studier, riktade kliniska undersökningar, epidemiologi, enkätstudier samt insamling och analys av biologiskt material.


Gruppens huvudman, Ulf Gunnarsson, är professor vid enheten för kirurgi vid Umeå Universitet som är utgångspunkt för en stor del av forskningen. Flera av studierna inom gruppen är nationella multicenterstudier. Vi har också flera nordiska samarbeten.


Senaste publikationerna

Risk for developing perianal abscess in type 1 and type 2 diabetes and the impact of poor glycemic control.

Adamo K, Gunnarsson U, Eeg-Olofsson K, Strigård K, Brännström F.Int J Colorectal Dis. 2020 Dec. Online ahead of print. 


Autologous full-thickness skin graft as reinforcement in parastomal hernia repair: a feasibility study.

Holmdahl V, Gunnarsson U, Strigård K.

Tech Coloproctol. 2020 Nov. Online ahead of print.


Diagnosing colorectal cancer in primary care: cohort study in Sweden of qualitative faecal immunochemical tests, haemoglobin levels, and platelet counts.
Högberg C, Gunnarsson U, Jansson S, Thulesius H, Cronberg O, Lilja M.
Br J Gen Pract. 2020 Nov 2. Print 2020 Dec.


Qualitative faecal immunochemical tests (FITs) for diagnosing colorectal cancer in patients with histories of rectal bleeding in primary care: a cohort study.
Högberg C, Gunnarsson U, Cronberg O, Thulesius H, Lilja M, Jansson S.
Int J Colorectal Dis. 2020 Nov.


Management of Diastasis of the Rectus Abdominis Muscles: Recommendations for Swedish National Guidelines.

Carlstedt A, Bringman S, Egberth M, Emanuelsson P, Olsson A, Petersson U, Pålstedt J, Sandblom G, Sjödahl R, Stark B, Strigård K, Tall J, Theodorsson E.

Scand J Surg. 2020 Sep.Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera