Pontus Gustafsson
Till föregående doktorand

PONTUS GUSTAFSSON

Foto på Pontus Gustafsson

Doktorand vid institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Överläkare på kirurgkliniken, Visby lasarett


Huvudhandledare: Ulrik Lindforss

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Ursula Dahlstrand

Aktuell studie: LISTO


Anastomoser och stomier – strävan efter teknisk fulländning


Syfte: På ett vetenskapligt sätt med randomiserade och registerstudier hitta den optimala tekniken för att skapa en tarmanastomos och hur en loop-ileostomi skall slutas.


Bakgrund: Tarmanastomoser kan skapas på flera olika sätt.  De vanligaste är stejplad eller handsydd. En av de allvarligaste komplikationerna vid tarmkirurgi är anastomosläckage. Ett sätt att minska symptomen vid ett anastomosläckage vid rektalcancer kirurgi är att anlägga en skyddande loop-ileostomi, vilket idag är klinisk praxis. Vanliga postoperativa komplikationer vid slutning av en loop-ileostomi är ileus och sårinfektion.  Det finns studier som visar att 30 % utvecklar ett bråck på platsen för den tidigare stomin. Den optimala metoden för att skapa en tarmanastomos och hur en loop-ileostomi skall slutas är okänt.


Metod: Forskningsplanen innehåller 4 delarbeten:


1. Ileokoliska anastomoser - retrospektiv registerstudie

– Anastomosläckagefrekvensen vid handsydd och stejplad ileokolisk anastomos vid koloncancer kirurgi

– Publicerad i World J Surg. 2015 med titeln: Higher frequency of anastomotic leakage with stapled compared to hand-sewn ileocolic anastomoses in a large population-based study


2. Slutning av loop-ileostomi. LISTO-studien, en randomiserad multicenterstudie

– Påverkar valet av anastomosteknik vid slutningen av loop-ileostomin det postoperativa förloppet?

– Randomisering till stejplad eller handsydd anastomos

 

3. Förslutningen av bukväggen vid slutning av loop-ileostomi. LISTO-studien.

– Får man genom förebyggande nätförstärkning en minskad risk för uppkomst av bukväggsbråck efter slutning av loop-ileostomi?

– Randomisering till sutur eller nätplastik av bukväggen


4. Faktorer som påverkar tiden till slutningen av loop-ileostomin vid rektalcancer

– Data kommer att inhämtas från kolorektalregistret och SCB - Registerstudie


Publikationer:


Loop-ileostomy reversal-patient-related characteristics influencing time to closure.

Gustafsson CP, Gunnarsson U, Dahlstrand U, Lindforss U.

Int J Colorectal Dis. 2018 May;33(5):593-600.


Higher frequency of anastomotic leakage with stapled compared to hand-sewn ileocolic anastomosis in a large population-based study.

Gustafsson P, Jestin P, Gunnarsson U, Lindforss U.

World J Surg. 2015 Jul.