Forskargruppsledare

FORSKARGRUPPSLEDARE


Ulf Gunnarsson

Foto på Ulf Gunnarsson

"Medicinsk utbildning leder till ett yrke med ett stort ansvar för människors liv och hälsa, ett faktum som lägger speciell tonvikt på träningen av attityd och beteende. I detta avseende är lärarens eget beteende och goda exempel viktigt under träningen av färdigheter nödvändiga för studentens framtida professionella roll.”


Ulf påbörjade sin bana hösten 1986 som läkarkandidat vid Karolinska Institutet. Kirurgi och forskning har löpt sida vid sida under hans verksamhet och fokus har allt eftersom fallit på kolorektal kirurgi och bukväggskirurgi. 2007-2010 tjänstgjorde Ulf vid Karolinska Universitetssjukhuset som professor i kirurgi och överläkare ansvarig för kolorektal kirurgi. Där ledde han inrättandet av en enhet för avancerad bukväggskirurgi. Inom enheten har många nya metoder utvecklats för utvärdering samt rekonstruktion av komplicerade bukväggsdefekter.

 

Ulf startade sin forskargrupp med fokus på kolorektalcancer och bukväggskirurgi år 2001. Gruppen döptes under 2016 till Clister. År 2004 tog Ulf tillsammans med Wilhelm Graf initiativ till den årligen återkommande Uppsala Hernia Day, som arrangeras på Uppsala akademiska sjukhus, där nu också Karin Strigård ingår i arrangörsgruppen.

 

Efter att ha varit professor i kirurgi vid Karolinska Institutet sedan 2007 tillträdde Ulf som professor i kirurgi vid Umeå universitet januari 2014. Ulfs särskilda kompetenser inkluderar utöver kolorektal kirurgi också avancerad bukväggskirurgi inklusive rekonstruktion av komplicerade och återkommande bukväggsdefekter, stomibesvär och enterokutana fistlar.


Huvudhandledare för: David Renman, David Thalén, Jeff Wennerlund, Mats Hjortborg, Niillas Blind


Publikationer

Karin Strigård

Foto på Karin Strigård

“Min roll är att guida studenterna för att hjälpa dem finna sin väg till att bli kliniskt kompetenta läkare, med den teoretiska kunskapen och ett beaktande av etik och genus närvarande."


Karin påbörjade sin medicinska utbildning hösten 1979. 1993 blev hon specialist inom kirurgi. Karin var en av två ansvariga kirurger vid introduktionen av laparoskopisk kolorektalkirurgi i Stockholm 1997. Hon valde att inrikta sig på kolorektal kirurgi samt avancerad bukväggskirurgi. 2002 blev hon ackrediterad som kolorektal kirurg.


Under åren har Karin bland annat utvecklat en ny, vetenskapligt godkänd, metod för endostomalt 3D ultraljud som nu används kliniskt. Hon initierade under 2001 ett samarbetsprogram för behandling av komplicerade ventrala bråck tillsammans med avdelningen Rekonstruktiv plastikkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Detta har lett till utvecklingen av nya förfaranden vid rekonstruering av avancerade bukväggsdefekter.


Sedan 2011 är Karin verksam vid Norrlands Universitetssjukhus, för närvarande som överläkare vid Kirurgcentrum och professor i kirurgi på enheten för kirurgi. Särskilda kompetensområden innefattar kolorektal kirurgi, endoanalt, endorektalt och endostomalt 3D ultraljud samt bukväggskirurgi och rekonstruktion av avancerade bukväggsdefekter.


Huvudhandledare för: Aapo Inkiläinen, Annie Silfvenius, Gunnar Nordqvist, Johan Nyman, Karin Adamo, Louise Almkvist


Publikationer