Anders Olsson
Till föregående doktorand

ANDERS OLSSON

Till nästa doktorand
Foto på Anders Olsson

Doktorand vid  Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Biträdande överläkare vid Södersjukhuset


Huvudhandledare: Ursula Dahlstrand

Bihandledare: Ulf Gunnarsson, Ulf Fränneby, Gabriel Sandblom, Anders Sondén

Aktuell studie: Ljumskbråckskirurgi


Inguinal Hernia Repair – Striving for safety and quality


Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att möjliggöra en förbättrad utformning av ljumskbråckskirurgin genom att belysa komplikationer till den, utveckla sätt att mäta dem och värdera resultat av förbättringsarbeten. Forskningsprojektet innehåller fyra planerade delstudier:


  1. Postoperativa komplikationers betydelse för kronisk smärta efter ljumskbråckskirurgi
  2. Utveckling och validering av kortform av Inguinal Pain Questionnaire (IPQ)
  3. Allvarliga komplikationer vid laparoskopisk ljumskbråckskirurgi
  4. Resultat efter införande av vårdprogram för akut inklämda ljumskbråck.


Mer specifikt är målet att undersöka:


  • i vilken grad olika komplikationer i anslutning till operation för ljumskbråck påverkar risken för kronisk ljumsksmärta
  • validiteten i ett kortformulär för skattning av smärta i den opererade ljumsken
  • förekomsten av allvarliga komplikationer vid laparoskopisk ljumskbråckskirurgi
  • följsamheten mot ett lokalt vårdprogram samt dess påverkan på kvaliteten i den akuta ljumskbråckskirurgin.


Publikationer:


The Short-Form Inguinal Pain Questionnaire (sf-IPQ): An Instrument for Rating Groin Pain After Inguinal Hernia Surgery in Daily Clinical Practice.

Olsson A, Sandblom G, Fränneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U.

World J Surg. 2019 Mar.


Impact of postoperative complications on the risk for chronic groin pain after open inguinal hernia repair.

Olsson A, Sandblom G, Fränneby U, Sondén A, Gunnarsson U, Dahlstrand U.

Surgery. 2017 Feb;161(2):509-516.  Epub 2016 Nov.Clister.se använder sig av cookies, vilket är små textfiler som webbplatsen sparar på din dator. Clister.se använder cookies för att spåra hur denna webbplats används, med syfte att bevaka besöksstatistik. Den information vi får om dig är anonymiserad och begränsad till vilken webbläsare du använder och från vilket land du besöker sidan. För att undvika cookies kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur du ställer in detta beror på vilken webbläsare du har.

Acceptera